Utstillinger fra 1902 til 1938

  • Museumsbygningene 1934 NF.01745-142 (Foto/Photo)
    1/1
    De nye museumsbygningene rundet «Torvet», 1934. Norsk Folkemuseum

1915 Norsk Sjøfartsutstilling. Utstilling av bilder og modeller

1918 Peder Aadnes
1919 Alterskrud og messeklær i Norge

1928 Bilthuggerarbeider
1929 Norsk folkekunst
1930 Åkler og sengekluter fra Hardanger
1935 Uniformer fra hoff, embedsverk og borgervæbning i det 19. århundrede.
1936 Gamle hårarbeider

Neste epoke