Hopp til hovedinnhold

«Bååstede – Hjemkomst – Homecoming»

Samme helg som vi feirer Samefolkets dag, åpner Norsk Folkemuseum utstillingen som viser hvordan samiske museer har fått tilbake eiendeler som opprinnelig kommer fra Sápmi.

  • Bildet er et nærbilde av en samisk hornlue fra Sør-Varanger med en sort bakgrunn
    Goađás, Mátta-Várjjat, Nuorta-Finnmárku 1907 Sandnes, Sør/South-Varanger, Øst/East-Finnmark. Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum

Sommeren 2019 signerte Sametinget, de samiske museene, Kulturhistorisk museum og Norsk Folkemuseum en avtale om å tilbakeføre eierskapet til 1639 gjenstander. Det er nesten halvparten av det samiske materialet som gjennom tidene har blitt ført ut av Sápmi. Det er sjeldne gjenstander av spesiell betydning som ofte ikke er representert på de samiske museene i Norge i dag.

I andre uke av februar går den første transporten med samiske gjenstander nordover til det samiske museet Saemien Sijte på Snåsa i Nord-Trøndelag. Torsdagen før, åpner Norsk Folkemuseum en utstilling som er viet tilbakeføringsprosessen, «Bååstede – Hjemkomst – Homecoming».

–Det å få eget eierskap til gjenstandene, det å få forvalte den egne kulturarven føles veldig bra. Det er noe vi har jobbet med lenge. Flere av gjenstandene ble fratatt det sørsamiske samfunn, og det er gjerne knyttet sterkt samisk eierskap til dem og mye følelser. Det å få dem tilbake blir en form av oppgjør og anerkjennelse over at vi eier vår egen kulturarv, sier Birgitta Fossum, direktør ved Stiftelsen Saemien Sijte, som legger til at museet nå kan vise fram flere viktige aspekter ved den samiske kulturarven.            

For å la publikum ta del i tilbakeføringen, og hvilken betydning den har for de samiske lokalsamfunn, har Norsk Folkemuseum, Samisk museumslag og de seks museene som forvaltes av Sametinget samarbeidet om en vandreutstilling med gjenstandsfotografier, tekster og noen utvalgte gjenstander.

  • Bildet viser et utstillingslokale med fotografier av historiske samiske gjenstander
    Utstilling i Trondheim i 2017 Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum

På utstillingsåpningen på Folkemuseet blir det også en panelsamtale om tilbakeføring og samisk kulturarv med følgende deltakere:

Birgitta Fossum, direktør Stiftelsen Saemien Sijte

Gro Birgit Ween, professor, Kulturhistorisk Museum

Káren Elle Gaup, konservator, prosjektleder Bååstede, Norsk Folkemuseum

Kirsti Strøm Bull, jurist Universitetet i Oslo (spesialist på samerett) 

Tid: Torsdag 3. februar, kl 17.00

Sted: Norsk Folkemuseum, Bygdøy, Oslo

Utstillingsåpningen har antallsbegrensning og er for inviterte. Utstillingen åpner for publikum 4. februar.

  • Bildet viser en samisk eske til oppbevaring
    Eske Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum

Husk også: Samisk nasjonaldag på Norsk Folkemuseum

Samme helgen, i anledning den samiske nasjonaldagen 6. februar tilbyr Norsk Folkemuseum et spennende program med innblikk i samisk kultur og tradisjoner. Vi byr på aktiviteter og opplevelser for både store og små lørdag 5. og søndag 6. februar.

Kontakt: