Hopp til hovedinnhold

Utvandrerliv - Norwegians in America

Utstillingen «Utvandrerliv – Norwegians in America» åpnet i mai 1981 på Norsk Folkemuseum. Det var Utvandrermuseet, som da var en avdeling ved Hedmarksmuseet, som hadde produsert utstillingen..

Fotografier i stort format utgjorde en stor del av utstillingen og det var lagt vekt på å formidle fra vanlige utvandrere opplevelser og hverdagsliv ved emigrasjonen og i utflyttermiljøene. Samtidig forsøkte man å formidle noe av de følelsesmessig belastningene emigrasjonen innebar for mange. Endel av det eldre fotomateriale var velegnet for dette.

Utstillingen inneholdt også gjenstander fra norske miljøer i USA.

Ansvarlig for utstillingenvar konservator Reidar Bakken ved Utvandrermuseet og utstillingskonsulent Tone Anda.