Våningshus fra Hovde

Ørlandet, 1700-1850
Bygningsnummer 052

  • Hovde
    1/1
    Våningshuset fra Hovde Anne-Lise Reinsfelt

Huset er bygd i to perioder. Den ene delen består av stue og kjøkken, den andre delen har storstue og masstu (bryggerhus). I to rom er det bileggerovn, en ovnstype egnet til torv, og som særlig var vanlig i trefattige strøk, der torv ofte ble brukt til brensel.

Overført til museet 1922, gjenoppført 1931