Våningshus fra Hovde

Ørlandet, 1700-1850
Bygningsnummer 052

 • Våningshus fra Trøndelag (Foto/Photo)
  1/1
  Våningshuset fra Hovde Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Huset er bygd i to perioder. Den ene delen består av stue og kjøkken, den andre delen har storstue og masstu (bryggerhus). I to rom er det bileggerovn, en ovnstype egnet til torv, og som særlig var vanlig i trefattige strøk, der torv ofte ble brukt til brensel.

Overført til museet 1922, gjenoppført 1931

 • 052 Våningshus fra Hovde (Foto/Photo)
  1/2
  052 Våningshus fra Hovde
 • 052 Våningshus fra Hovde (Foto/Photo)
  2/2
  052 Våningshus fra Hovde