Hopp til hovedinnhold

Norsk Folkemuseums Venner

Venneforeningen og venneforeningens medlemmer har vært en viktig støttespiller for museet i mer enn 50 år!

  • Morten Brun

Fra 2023 vil Norsk Folkemuseums Venner ikke lenger selge årskort til museet.

Venneforeningen og Norsk Folkemuseum har det siste året samarbeidet om hvordan vi best kan videreutvikle et godt medlemstilbud til museets venner. I dette arbeidet fikk vi også viktige tilbakemeldinger gjennom medlemsundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2021.

Et resultat er at museet i 2023 etablerte Norsk Folkemuseum Medlem og startet med salg av årskort. Dette betyr at årskort heretter kjøpes direkte fra museet, istedenfor dagens medlemskort fra venneforeningen. Styret i venneforeningen er trygge på at dette vil tjene medlemmene og sikre at medlemstilbudet er stadig aktuelt og av god kvalitet, også i fremtiden.

De som er livsvarige medlemmer i venneforeningen, får videreført sine goder i Norsk Folkemuseum Medlem. 

De som hadde enkeltmedlemskap i venneforeningen i 2022, får mulighet til å kjøpe årskort for enkeltmedlem til kr 450,- i 2023. Årskort for enkeltmedlemmer selges i besøkssenteret på museet. 

Hva skjer videre med Norsk Folkemuseums Venner?

Det er planlagt ordinært årsmøte i Norsk Folkemuseums Venner før sommeren 2023. Der vil veien videre for venneforeningen bli drøftet. Venneforeningen vil ikke selge medlemskort for 2023.

Ønsker du mer informasjon er du alltid velkommen til å ta kontakt med oss. Du kan nå oss på følgende e-postadresse:  venneforeningen@norskfolkemuseum.no. 

Venneforeningen og venneforeningens medlemmer har vært en viktig støttespiller for museet i mer enn 50 år! Som Medlem av Norsk Folkemuseum vil du fortsatt være med å støtte museet.