Norsk Folkemuseums Venner

Som medlem i Norsk Folkemuseums Venner får du gratis adgang, både til Folkemuseet og en rekke andre museer i Norden. Du får rabatt i museumsbutikken og kafeen og invitasjon til foreningens arrangementer.

Venneforeningen gir hvert år et betydelig beløp til prosjekter på Norsk Folkemuseum. Store gaver er gitt til museet gjennom årene. I tillegg bidrar mange medlemmer med frivillig innsats.

Medlemspris: 
Enkeltmedlem. - kr. 450,-
Familiemedlem.- kr. 700,-
Livsvarig medlem. - kr. 12000,-

Velkommen til Norsk Folkemuseums Venner!