Norsk Folkemuseums Venners program

Lær - opplev - og knytt kontakter. Velkommen til våre arrangementer!

Høstens program er under utarbeidelse.

Påmelding og spørsmål

Norsk Folkemuseums Venner tlf. 22 12 37 00