Norsk Folkemuseums Venners program

Lær - opplev - og knytt kontakter. Velkommen til våre arrangementer!

Vårdugnad

Torsdag 25. april kl. 17.30

I forkant av dugnaden inviteres du til et varmt måltid i kafé Arkadia kl. 16.30 - 17.30. Påmelding innen 16. april.

Årsmøte

Onsdag 12. juni kl. 18.00

Årsmøte for Norsk Folkemuseums Venner. 
Velkommen til årsmøte i Collett og Cappelengården på Norsk Folkemuseum. Bespisning i Gartneriet på Kongsgården. 

Påmelding og spørsmål

Norsk Folkemuseums Venner tlf. 22 12 37 00