Norsk Folkemuseums Venners program

Lær - opplev - og knytt kontakter. Velkommen til våre arrangementer!

Høstens program gjennomføres i tråd med de til enhver tid gjeldende smittevernsregler.

Tirsdag 15. september kl. 18.00

Onsdag 14. oktober kl. 18.00

Foredrag om gjenstandssamlingen ved avdelingsleder for konservering, Frederikke Bang Lysgård. 
I Collett- og Cappelengården.

Onsdag 18. november kl. 18.00

Foredrag om fotograf Andreas B. Wilse ved Oskar Puschmann.
I Collett- og Cappelengården.

Tirsdag 8. desember kl. 17.00 - 19. 00

Velkommen til julepyntet museum.

Norsk Folkemuseum og Norsk Folkemuseums Venner inviterer til en spesiell og stemningsfull kveld i muset, Ta med barn og barnebarn og bli med på en vandring i Friluftsmuseet. Der fortelles spennende historier om juleskikker i gamle dager.

Påmelding og spørsmål

Norsk Folkemuseums Venner tlf. 22 12 37 00