Hopp til hovedinnhold

Norsk Folkemuseums visjon – 1895 –

Ti i hvert enkelt sådant drag af fædrenes liv og kulturhistorie ser vi sidestykker eller modstykker til vort eget liv og vore egne livskår. Vi får øiet op, for hvordan naturen har præget folkets liv og livet atter folkets historie; vi lærer at forstå vort folk bedre, hvordan det er blit som det er, med sine dyder og lyter.

  • Moltke Moe (1859-1913) var «Professor i norsk Folkesprog med Forpliktelse til ogsaa at foredrage norsk Folketradition». Moltke Moe var Hans Aalls mentor og satt fram til sin død i museets styre. Gustav Borgen / Norsk Folkemuseum

Og jo mer vi forstår, dess mer vokser og styrkes også vor nasjonalfølelse.

Det er dette Norsk Folkemuseum vil hjælpe til. Det vil gi os adgang til selv at iakttage det gamle liv og dets kultur. Vi hører ikke bare fortalt om fortidens liv; vi ser det, ser det håndgribelig for oss, i bygninger, i redskaper og husgeråd, i stort og i smått.

Og vi ser ikke alene enkelthed for enkelthed, gjenstandene står ikke løsrevne og isolerede som nummere i en videnskabelig samling; de slutter sig sammen til et helhedsbillede, i sin egen ramme og sine gamle omgivelser,  ganske som det var i livet selv: hele stuer med dens gamle bohave og mangeartede indhold, — ja huset selv, som det en gang stod der, midt i et stykke norsk natur. Fædrenes liv blir levende for os: det er som vi kan tage og føle på det, så nær kommer det os. Og dette selvsyn vil gi en forstaaelse, som vil virke opdragende og utviklende på alle lag i vort folk. 

Utdrag av opprop datert april 1895 og undertegnet 
Dr. Gustav Storm.
Dr. L. Dietrichson.   H. Grosch.   Moltke Moe
Ingar Nilsen.   Emil Roll
og Hans Aall.

Visjonen ble visualisert i 1900

  • 1/1
    Visjonen. Modell utstilt på Verdensutstillingen i Paris i 1900.

... og synliggjort på Bygdøy få år etter

  • 1/2
    Kvinner i folkedrakter på Norsk Folkemuseum, 1903. Narve Skarpmoen / Norsk Folkemuseum
  • 2/2
    Menn og kvinner i drakter på Norsk Folkemuseum, 1903. Narve Skarpmoen / Norsk Folkemuseum