Hopp til hovedinnhold

Ein norsk heim i ei ny tid – 1905

I denne leiligheten bor en ung familie – mor, far og et lite barn – Marie, Ole og Anna Ødegaard. Begge foreldrene er innflyttere fra en østlandsdal. Han er bondesønn og hun er prestedatter, en allianse med bånd til både embetsstanden og bondesamfunnet. De er begge lærere, men hun har vært hjemme siden datteren ble født. Familien har hushjelp, en ung jente fra samme bygd.

Der tales og skrives og diskuteres i vore Dage om Reform i Hjemmene paa en Maade og med en Iver som vel aldrig før. Kvinderne er vaagnet ogsaa paa det Omraade – og har gjort sine Krav gjældende. I Aarhundreder har de slidt og trællet og slæbt med daarlig Tjenerhjælp, upraktiske og tungvindte Boligforhold og under uendelig liden Paaskjønnelse.

Urd 9. juni 1906

Veggteppe og dragestil

 • 1/1
  Stua i «Ein norsk hem i ei ny tid – 1905» i OBOS-gården – Wessels gate 15. Haakon Michael Harris / Norsk Folkemuseum
 • Unge fru Marie Ødegaard ved klaveret i dagligstuen. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Marie og Ole Ødegaard sympatiserer med en av de markante kulturpolitiske retningene i tiden, bevegelsen der motkulturkrefter fra bygde-Norge står mot sentralmakten. Dette ytrer seg ved engasjement i «norskdomsrørsla», kamp for landsmålet, motstand mot unionen med Sverige og tilknytning til partiet Venstre. Familien hører hjemme i middelklassen, men er ikke særlig velstående. De er over etableringsfasen, men fortsatt så unge at innredningen i hjemmet i hovedsak er skaffet i tiden 1900–1905. Det meste av innboet har de kjøpt nytt, noe er arvestykker fra familien.

 • Unge «Marie Ødegaard» i dagligstua. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Innredningen av leiligheten er konstruert med utgangspunkt i de oppdiktede beboerne og på grunnlag av et generelt kildegrunnlag, men med autentiske elementer i den faste innredningen fra gården. Alle bygningsmaterialer i kjøkken, pikeværelse og gang er gjenbrukt fra tilsvarende leilighet i Wessels gate 15. De er utfra nøyaktige fargeundersøkelser på originalt panel og listverk malt opp i de fargene leiligheten hadde rundt forrige århundreskifte. 

 • 1/3
  Kjøkken Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum
 • 2/3
  Spisestua har et noe tradisjonelt preg med streng, litt formell innredning i mørke farger og jugendstilens myke formspråk. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum
 • 3/3
  Pikeværelse Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

«Gjer heimen din fager!»

Fra boka «En historiebok i tre etasjer» av Birte Sandvik, Torgeir Kjos og Morten Bing.