Ein norsk heim i ei ny tid – 1905

I denne leiligheten bor en ung familie – mor, far og et lite barn – Marie, Ole og Anna Ødegaard. Begge foreldrene er innflyttere fra en østlandsdal. Han er bondesønn og hun er prestedatter, en allianse med bånd til både embetsstanden og bondesamfunnet. De er begge lærere, men hun har vært hjemme siden datteren ble født. Familien har hushjelp, en ung jente fra samme bygd.

  • Ein norsk heim i ei ny tid
    1/1
    Stua i «Ein norsk hem i ei ny tid – 1905» i OBOS-gården – Wessels gate 15. Haakon Michael Harris / Norsk Folkemuseum
  • Unge fru Marie Ødegaard ved klaveret i dagligstuen.
    Unge fru Marie Ødegaard ved klaveret i dagligstuen. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Marie og Ole Ødegaard sympatiserer med en av de markante kulturpolitiske retningene i tiden, bevegelsen der motkulturkrefter fra bygde-Norge står mot sentralmakten. Dette ytrer seg ved engasjement i «norskdomsrørsla», kamp for landsmålet, motstand mot unionen med Sverige og tilknytning til partiet Venstre. Familien hører hjemme i middelklassen, men er ikke særlig velstående. De er over etableringsfasen, men fortsatt så unge at innredningen i hjemmet i hovedsak er skaffet i tiden 1900–1905.Det meste av innboet har de kjøpt nytt, noe er arvestykker fra familien.

Innredningen av leiligheten er konstruert med utgangspunkt i de oppdiktede beboerne og på grunnlag av et generelt kildegrunnlag, men med autentiske elementer i den faste innredningen fra gården. Leilighetens faktiske historie er gjenskapt i kjøkken, pikeværelse og gang. Originalt panel og listverk er gjenbrukt, med maling basert på nøyaktige fargeundersøkelse av de samme bygningsdelene.

Ellen Key var en viktig inspirasjon. Hennes essay «Skönhet imhemmet« var oversatt til norsk: «Gjer heimen din fager».