Bonytthjemmet 1979

«Bonytthjemmet» er en nøyaktig rekonstruksjon av hjemmet til interiørarkitektene Tove Kvalstad (f. 1948) og Ola Ulset (f. 1947) i Wessels gate 15 slik det ble presentert i Nye Bonytt i 1979:6/7.

  • Bonytthjemmet (Foto/Photo)
    1/1
    Stuer i «Bonytthjemmet – 1979» Haakon Michael Harris / Norsk Folkemuseum

Leiligheten besto av arbeidsrom/forstue, stue, soverom, gang og kjøkken (samt do og bad som ikke er rekonstruert), samt et rom som ikke var vist i Bonyttreportasjen og som her er brukt til introduksjonsutstilling. Rekonstruksjonen er først og fremst basert på Bonyttreportasjen, men også på spor i gården, intervju med Tove og Ola og på Olas retrospektive skisser.

Tove og Ola var aktivt med i rekonstruksjonsarbeidet og i utforming av introduksjonsutstillingen. De aller fleste gjenstandene er deres. Tove og Olas hjem er langt fra representativt for boskikken omkring 1980 – de var avantgarde og ikke gjennomsnitt! Likevel er innredningen et uttrykk for trekk i tiden.

  • Tove og Ola 197/2011 (Foto/Photo)
    1/1

Til venstre: Tove Kvalstad og Ola Ulset på,kjøkkenet sitt i Wessels gate 15 i 1979. Foto: Jan Larssen/Bonytt - Norsk Folkemuseum.

Til høyre: Tove og Ola på kjøkkenet sitt på.museet i 2011. Foto: Anne-Lise Reinsfelt/Norsk Folkemuseum.

«Etter vårt eget hode»

Fra boka «En historiebok i tre etasjer» av Birte Sandvik, Torgeir Kjos og Morten Bing.