Wilse: Mitt Norge

Redaktør: Trond Erik Bjorli

  • Wilse mitt Norge
    1/1

Denne boken representerer høydepunktet i den felles innsatsen for å belyse fotograf Anders Beer Wilses (1865-1949) betydning i jubileumsåret. Gjennom kapitlene Sjø, Byen, Vinter, Barn, Nord, Portrett, Bergensbanen, Sommer, Kraft og Kunst forteller boken i tekst og ikke minst bilder hvordan Norge fikk et moderne selvbilde. Disse 10 kapitlene presenterer bredden i Wilses arbeide, og er på samme tid en visuell fortelling om tilblivelsen av en ny norsk identitet. Bidragsytere er fra Norsk Folkemuseum Anja Langgåt, Trond Bjorli og Marie Fongaard Seim, fra Norsk Teknisk Museum Thale Sørlie og Arne B. Langleite, fra Nasjonalbiblioteket Kristin Aasbø og Arthur Tennøe, fra Norsk Maritimt Museum Kaja Rosenqvist, fra Oslo Museum Vegard Skuseth og fra Preus museum Hanne Holm-Johnsen og Marthe Marie Strand.