Bååstede

Samisk kulturarv tilbakeføres

Den 19. juni 2012 undertegnet Norsk Folkemuseum, Kulturhistorisk museum og Sametinget Tilbakeføringsavtalen for samisk museumsmateriale ved en høytidelighet på Sametinget i Karasjok. Prosjektet Bååstede (som betyr «tilbake» på sørsamisk) innebar at cirka halvparten av samlingen ved Norsk Folkemuseum, det vil si at opp mot 2000 gjenstander, skulle overføres til de seks konsoliderte museene som er under Sametingets forvaltning. Denne beslutningen var basert på Norges forpliktelser overfor samene som urfolk, og føre til at det samiske folk får råderett over denne del av sin kulturarv.

Samlingen på cirka 4300 gjenstander har siden 1951, da Universitetets Etnografiske museum (nå Kulturhistorisk museum) overførte sin samling til Folkemuseet, vært eid av Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Begge museer har vært parter i avtalen, og samarbeidet med Sametinget, Samisk Museumslag og de samiske museene om tilbakeføringsprosessen. I prosjektet er begge hovedstadsmuseenes arkivmateriale gjennomgått for å få best grunnlag for å avgjøre hva som skulle tilbakeføres. Etter arkivgjennomgangen har kommisjonen, med representanter for partene, foretatt utvalget. Den historiske avtalen om overføring av eiendomsrett til utvalgte gjenstander ble undertegnet av partene 19. Juni 2020 på RDM-Kautokeino bygdetun i Guovdageaidnu/Kautokeino.

I regi av prosjektet ble konferansen «Kulturens hjemkomst – The Return of Culture» avholdt i oktober 2019, og med det ble også prosjekt Bååstede avsluttet. Sluttrapport fra prosjektet utkommer i 2020.

Det er en forutsetning at gjenstander ikke skal flyttes fra gode bevaringsforhold ved Folkemuseet til dårligere forhold, og det er derfor nødvendig med utbygging av magasin- og utstillingslokaler ved alle de samiske museene før den fysiske flyttingen av gjenstander kan skje.

Avtalen innebærer at 1639 samiske gjenstander nå er overført fra Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum til de samiske museene, og Folkemuseet understreker at tilbakeføringen ikke medfører at museet vil nedprioritere sine oppgaver når det gjelder forskning og formidling av samisk kultur.

Forytterligere informasjon kontakt


Káren Elle Gaup

Konservator

Utredningen som ligger til grunn for prosjektet kan lastes ned her.