Hopp til hovedinnhold

Forskning

Norsk Folkemuseum har lange tradisjoner som forsknings­institusjon, og har et aktivt, tverrfaglig forskningsmiljø.

Forskningen ved museet skal vise sammenhenger med kulturelt mangfold og kompleksitet i dagens Norge og belyse hvordan impulser fra verden utenfor har omformet dagliglivet. Målet er å bidra til økt forståelse for historiske prosesser har formet kultur og samfunn. 

Forskningsresultatene formidles i vitenskaplig og populær form gjennom utstillinger og publikasjoner, og legger et grunnlag for museets øvrige publikumstilbud. 

Norsk Folkemuseum er landets største kulturhistoriske museum med store samlinger fra både by- og bygdemiljø fra 1500-tallet fram til i dag. Museet har et særlig ansvar for å produsere ny kunnskap om samfunnsutvikling og dagligliv i Norge 

Vitenskaplig personale

Det vitenskapelige personalet – konservatorene – har bakgrunn fra fag som etnologi, folkloristikk, kulturhistorie, sosialantropologi, sosiologi, historie og kunsthistorie.