Besøk Friluftsmuseet

Friluftsmuseet på Norsk Folkemuseum omfatter 160 bygninger fra by og bygd – fra middelalderen fram til vår tid.

... den store og meget vigtige del av det samlede billede, som de gamle bygninger giver — hjemmene i de forskjellige tider og forskjellige landsdeler. Intet giver som disse, særlig populært set, et levende billede av vore forfedres sociale liv, av deres nedefter tiderne skiftende smak og det præg denne har givet deres hjem, i det hele taget av de omgivelser, hvori de tilbragte den største del av sit liv.

Norsk Folkemuseums første direktør Hans Aall 1915

Friluftsmuseet inneholder ...

  • Nytt kart Friluftsmuseet
    Trykk i øverste høyre hjørne for å forstørre kartet.
  • Kong Oscar IIs Samling med Gol Stavkirke fra rundt 1200-tallet er blant hovedattraksjonene i Friluftsmuseet.
  • På «Landsbygda» vises gårdsbebyggelse fra store deler av landet, og i «Gamlebyen»,  byhus fra Oslo og noen andre norske byer.
  • I «OBOS-gården – Wessels gate 15» kan en se hvordan folk har bodd i Oslo, fra 1879 til 2002. 
  • I Trøndelag vises livet på landsbygda i 1959, mens en i Setesdal tas tilbake til 1739.
  • I Finnmark fortelles både historien om hvordan 2. verdenskrig rammet denne landsdelen og om hverdagsliv i et gjenreisninghus i 1956.
  • Kulturutveksling, kyst og migrasjon er temaene som vil bli vektlagt i ny formidling i huset fra Jæren når det åpner i 2021.

Mange fortellinger ...