Besøk Friluftsmuseet

Friluftsmuseet på Norsk Folkemuseum omfatter 158 antikvariske bygninger fra by og bygd – fra middelalderen fram til vår tid.

... den store og meget vigtige del av det samlede billede, som de gamle bygninger giver — hjemmene i de forskjellige tider og forskjellige landsdeler. Intet giver som disse, særlig populært set, et levende billede av vore forfedres sociale liv, av deres nedefter tiderne skiftende smak og det præg denne har givet deres hjem, i det hele taget av de omgivelser, hvori de tilbragte den største del av sit liv.

Nytt i Friluftsmuseet i 2018

Kommer i 2019

Friluftsmuseet inneholder

  • Kong Oscar IIs Samling med Gol Stavkirke fra rundt 1200-tallet er blant hovedattraksjonene i Friluftsmuseet  
  • På «Landsbygda» vises gårdsbebyggelse fra store deler av landet i tiden etter reformasjonen, og i «Gamlebyen»,  byhus fra Oslo og noen andre norske byer. 
  • I «OBOS-gården – Wessels gate 15» kan en se hvordan folk har bodd i Oslo, fra 1879 til 2002. 
  • I Trøndelagstunet vises livet på landsbygda i 1959, mens Setesdalstunet tar en tilbake til 1739.