Besøk Friluftsmuseet

Friluftsmuseet på Norsk Folkemuseum omfatter 158 antikvariske bygninger fra by og bygd – fra middelalderen fram til vår tid.

Nytt i Friluftsmuseet i 2018

Kommer i 2019

Friluftsmuseet inneholder ...

  • Kong Oscar IIs Samling med Gol Stavkirke fra rundt 1200-tallet er blant hovedattraksjonene i Friluftsmuseet  
  • På «Landsbygda» vises gårdsbebyggelse fra store deler av landet i tiden etter reformasjonen, og i «Gamlebyen»,  byhus fra Oslo og noen andre norske byer. 
  • I «OBOS-gården – Wessels gate 15» kan en se hvordan folk har bodd i Oslo, fra 1879 til 2002. 
  • I Trøndelagstunet vises livet på landsbygda i 1959, mens Setesdalstunet tar en tilbake til 1739.