Friluftsmuseet

Friluftsmuseet på Norsk Folkemuseum omfatter 160 bygninger fra by og bygd – fra middelalderen fram til vår tid.

Kong Oscar IIs Samling med Gol Stavkirke fra rundt 1200-tallet er blant hovedattraksjonene i Friluftsmuseet. På «Landsbygda» vises gårdsbebyggelse fra store deler av landet, og i «Gamlebyen», byhus fra Oslo og noen andre norske byer.

Mange fortellinger...

Prosjekter i Friluftsmuseet

Kart over Friluftsmuseet

  • Nytt kart Friluftsmuseet
    1/1