Valdres

Valdres omfatter seks kommuner i den sørvestlige delen av Oppland fylke. Hoveddalen langs Begnavassdraget strekker seg fra Filefjell på grensen til Sogn i nordvest, og nesten til Sperillen i sørøst. Landskapet i øvre del av Begnadalføret preges av tre store innsjøer, Vangsmjøsa, Slidrefjorden og Strondafjorden. Tradisjonelt har bebyggelsen ligget i dalsidene, og husene har vært tilpasset det skrå terrenget.

Tradisjonelt har bebyggelsen ligget i dalsidene, og husenehar vært tilpasset det skrå terrenget. Nordøst i Valdres ligger viddeområdetValdresflyi, som er en del av Jotunheimen. Det har vært store forskjeller inæringsgrunnlag i de ulike delene av Valdres, og landskapet inneholder bådestore skoger, fjellvidder og jordbruksbygder. Fjellområdene i Valdres er godtegnet til seterdrift, og det er fortsatt sterke setertradisjoner i distriktet. Valdresvar fra gammelt av en av hovedferdselsårene mellom Østlandet og Vestlandet, ogvar ikke minst preget av kontakten vestover. Fagernes er det største tettstedeti området, og vokste fram av handel, turisme og jernbane. Valdresbanen bleåpnet i 1906, og nedlagt i 1988.