Hopp til hovedinnhold

Valdres

Valdres omfatter seks kommuner i den sørvestlige delen av Oppland. Hoveddalen langs Begnavassdraget strekker seg fra Filefjell på grensen til Sogn i nordvest, og nesten til Sperillen i sørøst. Landskapet i øvre del av Begnadalføret preges av tre store innsjøer, Vangsmjøsa, Slidrefjorden og Strondafjorden.

Tradisjonelt har bebyggelsen ligget i dalsidene, og husene har vært tilpasset det skrå terrenget. Nordøst i Valdres ligger viddeområdet Valdresflyi, som er en del av Jotunheimen. Det har vært store forskjeller i næringsgrunnlag i de ulike delene av Valdres, og landskapet inneholder både store skoger, fjellvidder og jordbruksbygder. Fjellområdene i Valdres er godt egnet til seterdrift, og det er fortsatt sterke setertradisjoner i distriktet. Valdres var fra gammelt av en av hovedferdselsårene mellom Østlandet og Vestlandet, og var ikke minst preget av kontakten vestover. Fagernes er det største tettstedet i området, og vokste fram av handel, turisme og jernbane. Valdresbanen ble åpnet i 1906, og nedlagt i 1988.