Voksenopplæring

Året rundt har vi gleden av å ta imot et stort antall voksenopplæringsgrupper, fra både Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere og Videregående opplæring. Omvisningene kan i stor grad tilpasses utdannings- og kursnivå. Vi har tilbud til alle grupper, på alle nivåer, på norsk eller engelsk, med eller uten egen tolk. Varmt velkommen!

Menneske og bomiljø

 • Trangboddhet på Enerhaugen.
  Trangboddhet på Enerhaugen. Foto: Anne-Lise Reinsfelt

Denne omvisningen fungerer godt fra A1-nivå. Omviseren bruker ord og begreper som hører naturlig til i hverdagslivet i dag også, og som alle kjenner seg igjen i. Norsk kulturhistorie knyttes konkret til hus, gjenstander og interiør, og handler om blant annet mat, helse og daglige gjøremål. Elevene kan delta aktivt verbalt, og språkforståelsen styrkes også ved å se, lytte og sammenligne.

By og land

 • Gamlebyen i Friluftsmuseet
  Gamlebyen i Friluftsmuseet Foto: Norsk Folkemuseum

Omviser tar med gruppen til tre ulike hus og tun i Gamlebyen og i bygdedelen i Friluftsmuseet, og sammenligner utviklingen fra det eldste til det "nyeste". Hvilke  endringer har skjedd, for hvem og når? I tidsspennet fra middelalder og opp mot vår egen tid, trekker vi de lange linjene. Vi ser også litt på hva som blir oppfattes som "typisk norsk", og hvilke impulser som har kommet utenfra. 

Å begynne på nytt

Dette tilbudet er utarbeidet i samarbeid med ressursgruppe fra Oslo Voksenopplæring Servicesenter. Den dramatiske og lite kjente historien rundt nedbrenningen og gjenreisningen av Finnmark under og etter andre verdenskrig er utgangspunktet for temaer som oppbrudd, tap, identitet og nye muligheter. I fjøset og i bolighuset, begge typiske gjenreisningshus, åpner vi opp for samtale og refleksjon knyttet til fortellinger om gjenstander, vi ser autentiske filmklipp, og hører ulike sitater fra folk som opplevde krig, flukt og gjenreisning på kroppen. Opplegget knyttes opp mot kurset 50 timers samfunnskunnskap, og forutsetter norsk på B2 - nivå og høyere. Gjennomføres på  tre kvarter eller halvannen time, gjerne i mindre grupper.

 • Finnmark kjøkken
  1/4
  På kjøkkenet i bolighuset. Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum
 • Utstilling i fjøs
  2/4
  Historien. Krigen. Tvangsevakuering og brenning. Haakon Harris / Norsk Folkemuseum
 • Gjenreisningshus fra Finnmark
  3/4
  Gjenreisningshus fra Finnmark
 • Mokkaservise NF.2019-0270
  4/4
  Mokkakoppene ble funnet etter krigen, på branntomta der hjemmet hadde stått. Jon-Erik Faksvaag / Norsk Folkemuseum

Veien mot velstand

 • Traktoren Gråtass på Norsk Folkemuseum. Foto: Astrid Santa, Norsk Folkemuseum.
  Traktor type Gråtass Astrid Santa, Norsk Folkemuseum

Her handler det om nyere historie i etterkrigstidens Norge. Byggingen av velferdsstaten et nasjonalt prosjekt. Tross likhetstanken "by og land, hand i hand" var det store forskjeller mellom by, bygd og kyst. I løpet av noen tiår vokser det moderne Norge fram. Hvilke spor etter perioden ser vi i husene fra Finnmark, i Gamlebyen og i Trøndelag? Hvordan ble arbeidsliv og samfunnsstruktur forandret?

Bestilling og pris

Voksenopplæringselever betaler kr 30,- per elev. Innenfor åpningstid på hverdager inkluderer dette én gratis omvisning. For utvidet opplegg eller flere omvisninger, er det et tillegg på kr 450,- . Velkommen med spørsmål eller bestilling på lenken under.