Voksenopplæring

Hele året ønsker vi varmt velkommen til voksenopplæringsgrupper, fra både Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere og Videregående opplæring. Omvisningene kan i stor grad tilpasses utdannings- og kursnivå. Vi har tilbud til alle grupper, på alle nivåer, på norsk eller engelsk, med eller uten egen tolk.

Vi tilrettelegger for gjeldene tiltak mot smittespredning, og avtaler nærmere ved bestilling.

Varighet per omvisning: 45 min.​ Pris: 30,- per elev. Når: På hele klokkeslett, må forhåndsbestilles. Antall: maks 30 personer per omvisning (med forbehold om gjeldende smittevernregler).

Ta gjerne kontakt for spørsmål eller bestilling!

Menneske og bomiljø

  • Trangboddhet på Enerhaugen. (Foto/Photo)
    Trangboddhet på Enerhaugen. Foto: Anne-Lise Reinsfelt

Denne omvisningen fungerer godt fra A1-nivå. Omviseren bruker ord og begreper som hører naturlig til i hverdagslivet i dag også, og som alle kjenner seg igjen i. Norsk kulturhistorie knyttes konkret til hus, gjenstander og interiør, og handler om blant annet mat, helse og daglige gjøremål. Elevene kan delta aktivt verbalt, og språkforståelsen styrkes også ved å se, lytte og sammenligne.

By og land

  • Gamlebyen i Friluftsmuseet (Foto/Photo)
    Gamlebyen i Friluftsmuseet Foto: Norsk Folkemuseum

Omviser tar med gruppen til tre ulike hus og tun i Gamlebyen og i bygdedelen i Friluftsmuseet, og sammenligner utviklingen fra det eldste til det "nyeste". Hvilke  endringer har skjedd, for hvem og når? I tidsspennet fra middelalder og opp mot vår egen tid, trekker vi de lange linjene. Vi ser også litt på hva som blir oppfattes som "typisk norsk", og hvilke impulser som har kommet utenfra. 

Å begynne på nytt

  • Finnmark kjøkken (Foto/Photo)
    Både den elektriske komfyren og vedkomfyren er originale fra huset. Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum

Dette tilbudet er laget i samarbeid med en ressursgruppe fra Oslo Voksenopplæring Servicesenter. Den dramatiske og lite kjente historien rundt nedbrenningen, tvangsevakueringen og gjenreisningen av Finnmark under og etter andre verdenskrig er utgangspunktet for temaer knyttet til å begynne livet på nytt: Oppbrudd, tap, identitet og nye muligheter. I fjøset og i bolighuset åpner vi opp for å samtaler og refleksjon knyttet til fortellinger om gjenstander, vi ser autentiske filmklipp, og hører ulike sitater fra folk som opplevde krig, flukt og gjenreisning på kroppen. Opplegget knyttes opp mot kurset 50 timers samfunnskunnskap, og forutsetter norsk på B2 - nivå og høyere. Gjennomføres på  tre kvarter eller halvannen time, gjerne i mindre grupper.