Hopp til hovedinnhold

Omvisninger for voksenopplæring

Hele året ønsker vi varmt velkommen til omvisninger for voksenopplæringsgrupper. Vi har tilbud til alle grupper, på alle nivåer, på norsk eller engelsk, med eller uten egen tolk.

Omvisninger

  • Varighet: 45 min. 
  • Pris: 30,- per elev. 
  • Antall: Max 30 elever. 
  • Når: På hele klokkeslett. Må forhåndsbestilles. 

Ta kontakt for spørsmål eller bestilling: 

Husmor på Enerhaugen henter vann ved vannposten

Menneske og bomiljø

Februar til november.

Denne omvisningen fungerer godt fra A1-nivå. Omviseren bruker ord og begreper som hører naturlig til i hverdagslivet i dag også, og som alle kjenner seg igjen i. Norsk kulturhistorie knyttes konkret til hus, gjenstander og interiør, og handler om blant annet mat, helse og daglige gjøremål. Elevene kan delta aktivt verbalt, og språkforståelsen styrkes også ved å se, lytte og sammenligne.

Oversiktsbilde over gamlebyen i Friluftsmuseet

By og land

Februar til november.

Omviser tar med gruppen til tre ulike hus og tun i Gamlebyen og i bygdedelen i Friluftsmuseet, og sammenligner utviklingen fra det eldste til det nyeste. Hvilke  endringer har skjedd, for hvem og når? I tidsspennet fra middelalder og opp mot vår egen tid, trekker vi de lange linjene. Vi ser også på hva som blir oppfattes som "typisk norsk", og hvilke impulser som har kommet utenfra. 

Å begynne på nytt

Februar til november.

Den dramatiske og lite kjente historien rundt nedbrenningen, tvangsevakueringen og gjenreisningen av Finnmark under og etter andre verdenskrig er utgangspunktet for temaer knyttet til å begynne livet på nytt: Oppbrudd, tap, identitet og nye muligheter. 

I fjøset og i bolighuset fra Finnmark åpner vi opp for samtaler og refleksjon. Vi ser på gjenstander og autentiske filmklipp, og hører sitater fra folk som opplevde krig, flukt og gjenreisning på kroppen. 

Opplegget knyttes opp mot kurset 50-timers samfunnskunnskap, og forutsetter norsk på B2-nivå og høyere. Det kan gjennomføres på 45 minutter eller 1,5 time, gjerne i mindre grupper. Tilbudet er laget i samarbeid med en ressursgruppe fra Oslo Voksenopplæring Servicesenter.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1