Våre utstillinger

Norsk Folkemuseums har spennende utstillinger, både i bygningene rundt Torget og i Friluftsmuseet.

Utstillingene gir bilder av dagligliv og livsvilkår i Norge fra 1500-tallet og inn i vår egen tid. I Friluftsmuseet kan en se hvordan folk har bodd i byen og på bygda i Norge, med hovedvekt på 1700- og 1800-tallet. «OBOS-gården – Wessels gate 15» viser hvordan folk har bodd i byen i de siste hundre  årene. 

Nye temporære utstillinger i 2019

Utvalgte utstillinger: