Våre utstillinger

Norsk Folkemuseums har spennende utstillinger, både i bygningene rundt Torget og i Friluftsmuseet. Utstillingene er fortellinger om dagligliv og livsvilkår i Norge fra 1500-tallet og inn i vår egen tid.

Kommer

Temporær utstilling i 2019 - 2020

Utvalgte utstillinger: