Hopp til hovedinnhold

Samisk kultur

Utstillingen «Samisk kultur» belyser samenes levemåte og dagligliv før i tiden. Den omfatter også en avdeling som viser samisk liv og kultur i dag.

  • Barn i Samisk utstilling
    1/1
    Christian Andre Strand

Dette er ikke en utstilling om samenes historie, men den tar med historiske hendelser som fikk stor betydning for levemåte og levekår, slik som nasjonalstatenes grenser gjennom Sápmi/ Sameland, eller ødeleggelsene under andre verdenskrig, samt gjenreisning og modernisering i etterkrigsårene.

Hovedvekten i utstillingen ligger på tradisjonelle næringsveier som jakt og fangst, fiske, gårdsbruk og reindrift. Et vintertelt illustrerer reindriftsamenes flytting mellom ulike beiteområder. En del av utstillingen er viet gamle trosforestillinger, med en runebomme (sjamantromme) som noaiden, åndemaneren, brukte i sin kontakt med høyere makter. De fleste slike trommer ble ødelagt eller ført vekk under misjonstiden på 1700-tallet, og trommen i utstillingen er den ene av bare to komplette trommer som er bevart i Norge. Her er også en seide (offerstein) – denne er en kopi, fordi originalen i 1997 ble tilbakeført til sin plass på Finnmarksvidda. Utstillingen har også en stor samling drakter fra ulike samiske områder.

En egen del omhandler nyere tids forhold i Sápmi/Sameland, med glimt av Altakonflikten omkring 1980, opprettelsen av Sametinget i 1989, og nye kulturuttrykk i litteratur, musikk, film og teater.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1