Hopp til hovedinnhold

Bibliotek

Norsk Folkemuseum har et omfattende fag- og forskningsbibliotek der hovedtema er kulturhistorie i vid forstand. Biblioteket er en viktig del av museets samling.

  • 1/1
    Fra biblioteket. Stian Nybru

Bibliotekets samlinger avspeiler sentrale forskningsområder og arbeidsfelt på museet. Samlingen består av bøker, tidsskrifter, årbøker,utstillingskataloger og førere, hovedsakelig fra Norge og Norden, men også fra andre europeiske land. Museets egne utgivelser som veiledere, førere, utstillingskataloger, årbøker, årsberetninger og lignende finner du også i biblioteket.

Vi har et bredt utvalg av litteratur knyttet til fagområder som drakt og tekstiler, håndarbeids- og håndverksteknikker, bygningshistorie og kirkekunst. Vi har også et godt utvalg av norsk topografisk litteratur, eldre reisebeskrivelser fra utlendingers reiser i Norge og bygdebøker. I tillegg er det en egen samisk boksamling som også omfatter oppslagsverk om samisk språk og historie.

Besøk

Biblioteket tar i mot besøk etter nærmere avtale. Ønsker du å låne noe fra vår boksamling kan du bestille lån igjennom ditt nærbibliotek.

Ansvar for biblioteket

Heidi Reinholdtsen
Bibliotekar

Dokumentasjonsavdelingen