Hopp til hovedinnhold

Bibliotek

Norsk Folkemuseum har et omfattende fag- og forskningsbibliotek der hovedtema er kulturhistorie i vid forstand. Biblioteket er en viktig del av museets samling.

Bibliotekets samlinger avspeiler sentrale forskningsområder og arbeidsfelt på museet. Samlingen består av bøker, tidsskrifter, årbøker,utstillingskataloger og førere, hovedsakelig fra Norge og Norden, men også fra andre europeiske land. Museets egne utgivelser som veiledere, førere, utstillingskataloger, årbøker, årsberetninger og lignende finner du også i biblioteket.

Vi har et bredt utvalg av litteratur knyttet til fagområder som drakt og tekstiler, håndarbeids- og håndverksteknikker, bygningshistorie og kirkekunst. Vi har også et godt utvalg av norsk topografisk litteratur, eldre reisebeskrivelser fra utlendingers reiser i Norge og bygdebøker.

Samisk boksamling

Biblioteket har en egen samisk boksamling som også omfatter oppslagsverk om samisk språk og historie.

Norsk Farmasihistorisk museums boksamling

Farmasimuseets boksamling omfatter norsk og utenlandsk litteratur knyttet til apotek og farmasi. Litteraturen dekker fagområder som farmakopeer, farmasøytisk kjemi, analytisk kjemi, farmakognosi, farmakologi, botanikk, galenisk farmasi samt andre emner som farmasøytisk lovgivning etc. Samlingen har også litteratur fra fagfelter som står nært opp til apotek og farmasi. Og ikke minst, den inneholder også mye historikk om norske apotek.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1