Museumsbulletinen

Museumsbulletinen er et populærviteenskaplig tidsskrift som utkommer tre ganger i året. Innholdet er interessante og varierte artikler fra museets arbeidsfelt skrevet av museets medarbeidere.

PDF-filene er store. Det kan derfor ta noe tid å laste ned.

2019

Neste utgave av Museumsbulletinen,  2019 2-3,  har tema fortellinger fra Norsk Folkemuseums historie.

  • Museumsbulletinen nr. 87, 2018: Hovedtema: Den Norske Turistforening 150 år. Redaktør: Astrid Santa
    1/4
  • Museumsbulletinen nr. 86, 2017. Redaktør: Astrid Santa
    2/4
  • 3/4
  • Redaktør: Astrid Santa
    4/4

2018

2017

2016

2015

2014

2013