Hopp til hovedinnhold

MUSEUMSbulletinen 2020

Vi har her prøvd å spenne over mange sider ved museets virksomhet og vise hvor ulike temaer de ansatte på museet kan arbeide med.

  • Vinterstemning i Friluftsmuseet Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum

Den nye direktøren for Stiftelsen Norsk Folkemuseum presenterer seg, og både den forrige stiftelsesdirektøren og avdelingsdirektøren for Folkemuseet takkes av.

Vi forteller om prosjekter fra Friluftsmuseet, fra utstillingen «TIDSROM 1600-1914» og fra Norsk Farmasihistorisk museum. Vi trekker fram eksempler fra gjenstandssamlingen og fotosamlingen, og her er også fortellinger om juleskikker og en liten fortelling fra museets historie.

Redaksjon: Morten Bing, Marit Berg og Marit Skoie
Layout og korrektur: Morten Bing og Birte Sandvik

MUSEUMSBulletinen 2020 
Nr. 92 © Norsk Folkemuseum 2020 ISSN 1592­-3672