Den digitale MUSEUMSbulletinen 2020

På grunn av de spesielle forholdene i år kommer MUSEUMSbulletinen 2020 ikke som trykksak, men er digitalt publisert på museets nettside.

 • Vinterstemning i Friluftsmuseet (Foto/Photo)
  Vinterstemning i Friluftsmuseet Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum

Vi har her prøvd å spenne over mange sider ved museets virksomhet og vise hvor ulike temaer de ansatte på museet kan arbeide med.

Den nye direktøren for Stiftelsen Norsk Folkemuseum presenterer seg, og både den forrige stiftelsesdirektøren og avdelingsdirektøren for Folkemuseet takkes av.

Vi forteller om prosjekter fra Friluftsmuseet, fra utstillingen «TIDSROM 1600-1914» og fra Norsk Farmasihistorisk museum. Vi trekker fram eksempler fra gjenstandssamlingen og fotosamlingen, og her er også fortellinger om juleskikker og en liten fortelling fra museets historie.

Innhold

 • Nina Refseth: Tankar frå direktøren
 • Geir Thomas Risåsen: «En skulle vøri fire år i romjul´n»
 • Geir Thomas Risåsen: Stjerneguttene kommer
 • Birte Sandvik: En maler på Enerhaugen
 • Morten Bing: Kampen om Collettgården
 • Monica Mørch: Jakten på drakten. Statsråd Jørgen Herman Vogt og hans ordensdrakt
 • Anine Flaaten: Hvitt eller fargelagt
 • Niels Gerhard Johansen: Fargeundersøkelse av to gipstak fra 1600-tallet
 • Trygve Fjeldstad m.fl.: Vakkert og imponerende – om takutsmykning i apotek 1600 - 1900 og i Generalitetsgården
 • Magnus Wammen og Henning Jensen: Ny smie og snekkerverksted på Østlandstunet
 • Morten Bing: Sildenyna og komsa
 • Peder Kvello: Alltid foran skjema. 
 • Inger Jensen: Takk Olav!
 • Morten Bing og Marie Skoie: En takk til Inger
 • Marie Skoie: «Tre førstekonservatorer»


 • Norsk Folkemuseums Venner
 • Norsk Farmasihistorisk Museum

Redaksjon: Morten Bing, Marit Berg og Marit Skoie
Layout og korrektur: Morten Bing og Birte Sandvik

Den digitale MUSEUMSBulletinen 2020 
Nr. 92 © Norsk Folkemuseum 2020 ISSN 1592­-3672