Omvisninger

Norsk Folkemuseum tilbyr et variert utvalg av temaer for en omvisning. En stor stab av omvisere med variert bakgrunn innen kulturhistorie, kunsthistorie, pedagogikk og drama kan gi nye innfallsvinkler og opplevelser for museumsbesøket.

Omvisninger må alltid bestilles og bekreftes på forhånd. For grupper over 15 personer gis det grupperabatt.En omvisning varer vanligvis rundt en time, og det kan maksimalt være 30 personer per gruppe. Foruten ordinære omvisninger i Friluftsmuseet og våre innendørs utstillinger finnes det mange temaer man kan fordype seg i på museet.

For booking ta kontakt på telefon 40023567
Mail: undervisning@norskfolkemuseum.no