Hopp til hovedinnhold
Hus fra Enerhaugen og Hammersborg på Norsk Folkemuseum

Foto og filmopptak

Norsk Folkemuseum er mye brukt som location til film- og TV-produksjoner. Museet gir også en fin bakgrunn for mange typer bilder. Vi tilbyr utleie av interiører, utendørsmiljøer og andre typer locations til slike opptak.

Fotografering og filmopptak til privat bruk ved Norsk Folkemuseum er tillatt og avgiftsfritt hvis ikke annet er angitt. Det gjelder også bruk av blitz. Alle opptak som skal publiseres eller benyttes kommersielt er avgiftsbelagte, og det må innhentes tillatelse fra museet i god tid på forhånd.

Prisene for bruk av museumsområdet til fotografering og filming varierer ut fra hvor opptakene skal publiseres. Det er ikke alle bygninger og utstillinger som er frigitt til slikt bruk, og det er også begrensninger på når fotografering og filmopptak kan foregå. Hensynet til publikum er vår første prioritet. Enkelte perioder er dermed mindre tilgjengelige for fotografering og filmopptak i stor skala.

Kontaktperson ved Norsk Folkemuseum er Linnea Hægeland, tlf.nr.: 99 35 66 91. e-post: linnea.haegeland@norskfolkemuseum.no

Retningslinjer ved fotografering og filming

Norsk Folkemuseum har forpliktet seg til å bevare sine samlinger for kommende generasjoner. Fotografering og filmopptak kan lett resultere i store påkjenninger for gjenstander og interiører. Det må derfor vises stor aktsomhet i slike sammenhenger. Full erstatning kreves av leietaker ved eventuelle skader. Norsk Folkemuseum forbeholder seg retten til å øyeblikkelig stanse opptak ved brudd på forskriftene og evt. avtale.

For alle opptak som skal publiseres, eller benyttes kommersielt, må det innhentes tillatelse fra museet i god tid på forhånd. Tillatelse skal forevises om ønskelig.

Ved publisering må det opplyses om at opptakene er gjort ved Norsk Folkemuseum.

Faktura for avtalte kostnader vil bli sendt når opptakene er avsluttet. Uforutsatte utgifter kan kreves refundert.

Museets fotosamling

Norsk Folkemuseum har også en rikholdig bildesamling med stillbilder av de fleste av museets gjenstander og bygninger. Disse kan kjøpes gjennom Norsk Folkemuseums bildebyrå.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1