Hopp til hovedinnhold

Forskrifter, foto og filmopptak

Leietaker forplikter seg til å overholde følgende forskrifter:


Hensyn til bygningene

 • Bygninger og gjenstander skal ikke utsettes for bruk eller håndtering som kan resultere i skade
 • Bygninger må ikke utsettes for vann eller annen fuktighet
 • Bygninger må ikke oppvarmes uten etter avtale
 • Det er ikke tillatt å slå spiker eller stifter i bygninger eller gjenstander
 • Røyking eller annen bruk av åpen varme i, eller i umiddelbar nærhet av bygningene er ikke tillatt
 • Det må vises særlig aktsomhet ved bruk av sterkt lys
 • Hunder og barnevogner skal holdes utendørs

Sikring

 • Ved all innendørs fotografering og filmopptak skal vakt fra museet være tilstede
 • Opptak med mange deltakende personer (vurderes av NF) skal ha 2 vakter tilstede
 • Vakt skal også være tilstede ved større utendørs opptak (vurderes av NF)
 • Det skal utpekes en fast kontaktperson fra leietaker

Regler for bruk av interiører

 • Besiktigelse og avtale om endring gjøres på forhånd
 • Avtalt flytting av møbler og gjenstander gjøres av museets personale på forhånd og/eller av vakten på opptaksdagen.
 • Sittemøbler kan ikke brukes uten spesifikk avtale
 • Bordplater kan kun brukes etter avtale
 • Håndtering av løse gjenstander tillates kun i samarbeid med museets personale
 • All form for rengjøring skal kun utføres av museets personale
 • Servering av mat og drikke/spising av matpakke er ikke tillatt
 • Plan for hver dag leveres på forhånd og skal omfatte følgende: Dagens aktiviteter, antall deltagende personer, produksjonsutstyr, behov for flytting/endring av interiører, bruk av rekvisitter

Praktiske detaljer

 • Nøkler utleveres ikke til leietaker
 • Parkering og oppstilling av biler og utstyr tillates kun på anvist plass, og i begrenset omfang
 • Evt. garderobe og oppholdsrom er kun på anvist sted. Ved behov kan avlastningsbord og klesstativ m/hengere leveres til opptaksbygning
 • Evt. matstell og spiseplass tillates kun på anvist sted