Samlingene

Norsk Folkemuseum har samlinger av gjenstander, bygninger, bildemateriale og arkivalia. Samlingene dekker et vidt spekter av norsk og samisk kultur.

På grunn av smittevernshensyn er dessverre eksterne besøk til magasin inn til videre ikke mulig.

Månedens gjenstand september 2020

Månedens samling september 2020

De ulike samlingene

Når ulike deler av samlingen kombineres

Ansvar for samlingene

Ansvaret for forvaltning avNorsk Folkemuseums samlinger er fordelt på Kulturhistorisk seksjon (gjenstandsamlingen), Bygningsantikvarisk seksjon (bygningene) og fellesavdelinger i Stiftelsen Norsk Folkemuseum, Konserveringsavdelingen (magasiner og konservering) og Dokumentasjonsavdelingen (kataloger, arkiv, fotosamlingen, NEG).

NEG og Minner.no

Studiebesøk og utlån

På grunn av smittevernshensyn er dessverre eksterne besøk til magasin inn til videre ikke mulig.