Gjenstandene

Norsk Folkemuseums gjenstandssamling omfatter over 200 000 gjenstander

Tilsammen belyser de arbeids- og dagligliv i Norge gjennom 500 år - fra ca 1500 fram til i dag. Samlingen inneholder gjenstander fra by og bygd, knyttet til hjem og bomiljø, landbruk og håndverk, bygdekunst og husflid. I samlingen finnes blant annet drakter og tekstiler, våpen, leketøy, musikkinstrumenter og kirkekunst. 

Museet har dessuten en stor samisk samling. 

De eldre samlingene har tyngdepunkt på 1700- og 1800-tallet, men det er også samlet inn mange gjenstander fra samtid og nær fortid

Nyanskaffelse til samlingen

Eksempler fra samlingen

 • Strikkeluye fra 1950
  1/6
  Strikkelue fra 1950. NF.1983-0040
 • Bordalampi i funkisstil
  2/6
  Bordlampe, produsent: Københavns Lampe og Lysekronefabrik, ca. 1930. NF.1999-0001
 • Lauvkniv
  3/6
  Lauvkniv eller snidel fra Lærdal i Sogn og Fjordane. NFL.02040
 • English guitar
  4/6
  English guitar, produsert av Presten Makers, London, slutten av 1700-tallet. NF.1904-0433
 • Salt og pepperbøsser av teak
  5/6
  Salt- og pepperbøsse i teak, ca. 1960. NF.2007-0100AC
 • Ølbolle
  6/6
  Ølbolle fra Vinje i Telemark. NF.1894-0001

Noen gjenstandsgrupper

Nyinntak til gjenstandssamlingen

Nyinntak til Norsk Folkemuseum gjenstandssamling foretas først og fremst i forbindelse med forsknings- , dokumentasjons- og utstillingsprosjekteter. 

Andre inntak vurderes av en inntakskomité som består av avdelingsdirektøren for Folkemuseet og lederne for Konserveringsavdelingen, Dokumentasjonsavdelingene og Kulturhistorisk seksjon.

Tilbud om gaver sendes på epost til post@norskfolkemuseum.no