Hopp til hovedinnhold

Gjenstandene

Norsk Folkemuseums gjenstandssamling omfatter over 200 000 gjenstander

Tilsammen belyser de arbeids- og dagligliv i Norge fra ca. 1500 fram til i dag. Samlingen inneholder gjenstander fra by og bygd knyttet til hjem og bomiljø, landbruk og håndverk, bygdekunst og husflid.​

Museet har dessuten en stor samisk samling.

De eldre samlingene har tyngdepunkt på 1700- og 1800-tallet, men det er også samlet inn mange gjenstander fra samtid og nær fortid

Nyinntak til gjenstandssamlingen

Nyinntak til Norsk Folkemuseum gjenstandssamling foretas først og fremst i forbindelse med forsknings-, dokumentasjons- og utstillingsprosjekter. 

Andre inntak vurderes av en inntakskomité som består av avdelingsdirektøren for Folkemuseet og lederne for Konserveringsavdelingen, Dokumentasjonsavdelingen og Kulturhistorisk seksjon.

Tilbud om gaver sendes på epost til: post@norskfolkemuseum.no