Gjenstandene

Norsk Folkemuseums gjenstandssamling omfatter over 200 000 gjenstander

På grunn av smittevernshensyn er dessverre eksterne besøk til magasin inntil videre ikke mulig.


Tilsammen belyser de arbeids- og dagligliv i Norge fra ca. 1500 fram til i dag. Samlingen inneholder gjenstander fra by og bygd, knyttet til hjem og bomiljø, landbruk og håndverk, bygdekunst og husflid. 

Museet har dessuten en stor samisk samling. 

De eldre samlingene har tyngdepunkt på 1700- og 1800-tallet, men det er også samlet inn mange gjenstander fra samtid og nær fortid

Nyinntak til gjenstandssamlingen

Nyinntak til Norsk Folkemuseum gjenstandssamling foretas først og fremst i forbindelse med forsknings-, dokumentasjons- og utstillingsprosjekter. 

Andre inntak vurderes av en inntakskomité som består av avdelingsdirektøren for Folkemuseet og lederne for Konserveringsavdelingen, Dokumentasjonsavdelingen og Kulturhistorisk seksjon.

Tilbud om gaver sendes på epost til: post@norskfolkemuseum.no