Hopp til hovedinnhold

Gjenstandssamlingen

Norsk Folkemuseums gjenstandssamling består av 178 000 gjenstander.

Tematisk fordeler samlingen seg i hovedsak på hjem og bomiljø, håndverk, bygdekunst, husflid, religiøst liv, drakt og tekstil samt primærnæringer som landbruk og skogbruk. Den omfatter dagliglivets gjenstander så vel som praktstykker knyttet til forskjellige lag av samfunnet. Museet har dessuten en stor samisk samling.

De eldre samlingene har tyngdepunkt på 1700- og 1800-tallet, men det er også samlet inn mange gjenstander fra samtid og nær fortid.

Noen samlinger og gjenstandsgrupper:

Nyinntak til gjenstandssamlingen

Nyinntak til Norsk Folkemuseum gjenstandssamling foretas først og fremst i forbindelse med forsknings-, dokumentasjons- og utstillingsprosjekter. Andre inntak vurderes av en inntakskomité. 

Tilbud om gaver sendes på epost til: post@norskfolkemuseum.no

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1