Studiebesøk

Norsk Folkemuseum ønsker at også de gjenstandene som ikke er utstilt skal være tilgjengelig for publikum.

Studenter, forskere og privatpersoner kan bestille uttak fra magasin og besøke samlingene.

Retningslinjene for slike besøk er som følger:

Studiebesøk - Norsk Folkemuseum

  • Besøket må avtales fire uker i forveien, hvor bakgrunn og formål med besøket avklares.
  • Det er kun mulig å få ut fem gjenstander per besøk. I spesielle tilfeller kan man be om flere.
  • En liste med nummer på de prioriterte gjenstandene sendes magasinforvalter per brev eller e-post. Ikke alle gjenstander er tilgjengelige for visning selv om de står oppført i museets database. De kan være på utstilling ved museet, eller på utlån hos andre museer og institusjoner. De kan også være til konservering, på et fjernmagasin eller deponert ved et annet museum.
Studiebesøk - Norsk Folkemuseum

Magasinforvaltningen nås på:
Tlf.: 22 12 37 00/40 02 35 53
E-post: magasin@norskfolkemuseum.no