Bildebyrå

Norsk Folkemuseums bildebyrå formidler motiver fra museets innholdsrike fotosamling. Samlingen belyser norsk kultur innen et bredt felt og omfatter motiver fra midten av 1800-tallet og fram til i dag. Her er både kjente og ukjente fotografer. Ved bestilling finner vi fram de fysiske foto-originalene fra våre magasiner og digitaliserer dem, slik at vi kan tilby høyoppløselige filer eller fotoutskrifter av best mulig kvalitet.

Priser og vilkår

Normal leveringstid er inntil 10 virkedager. Hastebestillinger kan utføres etter avtale og med et pristillegg på kr. 250 pr. bildefil.

Vi tilbyr da leveringsgaranti innen 2 virkedager. For store bestillinger av digitale filer gis det 25% rabatt fra og med bilde 11.

Alle priser er eksklusiv moms. Det tilkommer også et fakturagebyr på kr 50,- per ordre.

Publisering / Redaksjonell bruk

Høyoppløselige filer tilsendt for en gangs bruk for ett opplag.

Redaksjonell bruk i bøker, tidsskrifter, aviser, film, TV, på internett samt i utstillinger:
1-10 bilder: kr. 600 pr. bilde. Ved gjentatt bruk eller nytt opplag av samme produkt (bok, utstilling, annonse m.m.) gis 50 % rabatt på ordinær pris.

Bilder til bruk på forside (bøker), som utstillingsplakat eller i flere medier: kr. 1000,-
Profileringsmateriale, skilting og offentlig utsmykning kr. 1800 pr. bilde.
Høyoppløselige filer tilsendt for privat bruk: kr. 250,- pr. bilde.

Øvrig

Bilder levert på fotopapir:
A4 eller mindre: kr. 350 pr. bilde.
A3: kr. 550 pr. bilde.
A2: kr. 700 pr. bilde
70x100 cm: kr. 800 pr. bilde.
For levering på lerret kommer et tillegg på kr. 200 pr. bilde.

OBS: På grunn av ulike negativformater vil bildestørrelsen (proporsjon bredde/høyde) kunne avvike noe fra de oppgitte standardstørrelsene. Oppgi eventuelt, i cm, lengste mål bredde/høyde.

Fotografering i atelier, magasin eller tilsvarende:

Kr. 800 pr. time (Minimum 3 timer.)

Mer omfattende bistand til framfinning av bilder kr. 800 pr. time. (Minimum 1 time).

Vilkår for levering

Ved publisering skal fotografens og museets navn krediteres på følgende måte:

Foto: Fotografens navn/Norsk Folkemuseum alt. Fotografens navn/Norsk Maritimt Museum (eller annet museum i Stiftelsen Norsk Folkemuseum)
Det er bestillers ansvar at bruk av bildene er i tråd med gjeldende lover og regler.

Bildene kan ikke legges ut på internett, kopieres og selges videre, eller publiseres på noen måte uten at dette er avtalt på forhånd.

Det skal vises aktsomhet ved bruk av fotografier, slik at det ikke krenker eventuelt avbildete personer, eller er til skade for fotografens ry.

Det er leietaker/utgivers ansvar at bruk av bilder skjer i tråd med Åndsverksloven § 45 C.
Bildene kan ikke brukes på annen måte enn avtalt.
Ny eller annen bruk skal reguleres av ny avtale.

Bestilling av bilder

Ved bestilling av bilder vennligst oppgi følgende opplysninger:

Navn på bestiller

Adresse
Telefonnr.
E-postadr.
Dersom betaler er en annen enn bestiller, vennligst opplys om det.

Opplysninger om bruk av bildene:

Eventuell tittel på trykksak eller annet produkt, eller om det gjelder privat bruk av bildene.

Leveringsmåte:

Vennligst oppgi om du ønsker TIF eller JPG-fil. 
Papirkopier leveres i flere størrelser, vennligst oppgi ønsket format.

Vennligst send din forespørsel eller bestilling til 

bildebyraa@norskfolkemuseum.no