Fotosamlingen

Museet har en rikholdig samling av fotografier, trykk og annet bildemateriale, hovedsakelig fra 1850 og fram til idag.

Samlingen gir et variert bilde av Norgeog både profesjonelle fotografer og amatørfotografer er representert. Sentralt står samlingen etter fotografen Anders Beer Wilse (1865-1949) som formidler natur, kultur og dagligliv i Norge fra første halvdel av 1900-tallet. 

Gjennom forskning og feltarbeid har museet også gjennom mange år skapt omfattende fotografisk dokumentasjon fra store deler av landet.

De «fire store» i samlingen

Noen av våre samlinger ..

Enerhaugen

Om museumsfotografene

To bøker om fotografer

Et prosjekt

Norsk Folkemuseums fotohistorikere