Fotosamlingen

Museet har en rikholdig samling av fotografier, trykk og annet bildemateriale, hovedsakelig fra 1850 og fram til i dag.

Samlingen gir et variert bilde av Norge. Både profesjonelle fotografer og amatørfotografer er representert. Sentralt står samlingen etter fotografen Anders Beer Wilse (1865-1949) som formidler natur, kultur og dagligliv i Norge fra første halvdel av 1900-tallet. 

Gjennom forskning og feltarbeid har museet også gjennom mange år skapt omfattende fotografisk dokumentasjon fra store deler av landet.

De «fire store» i samlingen

Noen av våre samlinger ..

Enerhaugen

Finnmark

Om museumsfotografene

Foto som kilde

To bøker om fotografer

Et prosjekt

Norsk Folkemuseums fotohistorikere

Norsk Folkemuseums fotografer