Hopp til hovedinnhold

Besøk i bibliotek og arkiv

Her får du tilgang til museets omfattende samlinger av tegninger, bøker, fotografier, album, intervjuer, kataloger, spørrelister og arkivalia. Du kan også søke i databasene for å få informasjon om museets gjenstands- og fotosamling.

Lesesalen er åpen etter avtale tirsdag og torsdag kl. 10 - 15.

Send epost til: post@norskfolkemuseum.no

Det meste av samlingene våre er tilgjengelig på lesesalen. Mye er også tilgjengelig på Digitalt Museum. Materiale som inneholder sensitiv personinformasjon er klausulert, og tilgang gis til forskere og studenter med godkjent veileder etter skriftlig søknad til Norsk Folkemuseum. Vi hjelper til med å søke fram gjenstander i forkant av studiebesøk på gjenstandsmagasin. 

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1