Hopp til hovedinnhold

Dokumentasjonssenteret

Besøk i bibliotek og arkiv

Åpent etter avtale tirsdag og torsdag kl. 10 - 15.

post@norskfolkemuseum.no

Her får du tilgang til museets omfattende samlinger av tegninger, bøker, fotografier, album, intervjuer, kataloger, spørrelister og arkivalia. En kan også søke i databasene for å få informasjon om museets gjenstands- og fotosamling. Vi hjelper til med å søke fram gjenstander i forkant av studiebesøk på gjenstandsmagasin. 

Det meste av samlingene våre er tilgjengelig på lesesalen. Mye er også tilgjengelig på Digitalt Museum. Materiale som inneholder sensitiv personinformasjon er klausulert, og tilgang gis til forskere og studenter med godkjent veileder etter skriftlig søknad til Norsk Folkemuseum.