Utlån

Ved søknad om utlån eller ved ønske om å lage en kopi av museets gjenstander må det sendes skriftlig søknad til:

Norsk Folkemuseum
v/ Avdelingsdiretør 
Inger Jensen
Postboks 720 Skøyen
N-0214 Oslo

inger.jensen@norskfolkemuseum.no