Eksporttillatelse

Det er ikke uten videre tillatt og ta med seg kunst- og kulturgjenstander ut av eller inn i Norge. Dersom en har bondeantikviteter og møbler fra før 1900, og en ønsker å gi disse i gave eller arv til slektninger i utlandet, må en først søke om utførselstillatelse.

 • Ølbolle (Foto/Photo)
  1/1
  Ølbolle fra Nordfjord I privat eie.

Norsk Folkemuseum gir utførselstillatelse for følgene gjenstandsgrupper:

 • Folkekunst
 • Bndeantikviteter
 • Husflidprodukter
 • Drakter
 • Bygninger 
 • Annet materiale knyttet til arbeidsliv og levemåte etter reformasjonen

Søknad om eksporttillatelse for gjenstander som omfattes av lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 23 og forskrift av 1. januar 2007 nr. 1

Norsk Folkemuseum

Postboks 720 Skøyen, N-0214 Oslo