Hopp til hovedinnhold

Utførselstillatelse

Det er ikke uten videre tillatt å ta med seg kunst- og kulturgjenstander ut av eller inn i Norge. Dersom man eier slike gjenstander som er eldre enn 100 år, og ønsker å sende dem til utlandet som arv, gave eller ved salg, må det søkes om utførselstillatelse først.

  • 1/1
    Ølbolle fra Nordfjord. I privat eie.

Norsk Folkemuseum er vedtaksinstitusjon for følgende kategorier av kulturgjenstander:

  • Folkekunst
  • Bondeantikviteter
  • Husflidsprodukter
  • Drakter
  • Bygninger 
  • Annet materiale knyttet til arbeidsliv og levemåte etter reformasjonen

Søknader vedrørende andre gjenstandstyper behandles av institusjoner som Forsvarsmuseet, Kulturhistorisk museum, Najonalbiblioteket og Nasjonalmuseet. Særskilte regler gjelder for blant annet samisk materiale, bildende kunst, fotografi, mynter, kjøretøy og båter. 

Søknadsplikten framgår av Forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander av 1. januar 2007.

Søknader vedlagt foto sendes som post eller e-post til: 


Norsk Folkemuseum

Postboks 720 Skøyen, N-0214 Oslo