Hopp til hovedinnhold

Eksporttillatelse

Det er ikke uten videre tillatt og ta med seg kunst- og kulturgjenstander ut av eller inn i Norge. Dersom en har bondeantikviteter og møbler fra før 1900, og en ønsker å gi disse i gave eller arv til slektninger i utlandet, må en først søke om utførselstillatelse.

  • 1/1
    Ølbolle fra Nordfjord I privat eie.

Norsk Folkemuseum gir utførselstillatelse for følgene gjenstandsgrupper:

  • Folkekunst
  • Bndeantikviteter
  • Husflidprodukter
  • Drakter
  • Bygninger 
  • Annet materiale knyttet til arbeidsliv og levemåte etter reformasjonen

Søknad om eksporttillatelse for gjenstander som omfattes av lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 23 og forskrift av 1. januar 2007 nr. 1

Norsk Folkemuseum

Postboks 720 Skøyen, N-0214 Oslo