Arkivet

Norsk Folkemuseums samling av arkivalia består av både privatarkiver og arkivmateriale fra egen virksomhet.

Museets administrasjonsarkiv strekker seg tilbake til grunnleggelsen av museet i 1894 og inneholder mye historisk materiale. Det er skilt ut arkiver etter nåværende og tidligere forskere ved museet.

Det finnes også en rekke privatarkiver som inneholder brevsamlinger, mønstersamlinger og minnesamlinger. Dokumentasjon knyttet til museets gjenstander, bygninger og foto finnes i egne opplysningsarkiv.

Museet har et omfattende tegningsarkiv med oppmålingstegninger av tun og bygninger fra store deler av landet.

Samlinger i arkivet

Andre arkiv på Norsk Folkemuseum

Arkivarer

Else Plahter Rosenqvist

Arkivar

Historisk arkiv

Hege Segerblad

Arkivar

Elektronisk arkiv og Norsk Etnologisk Gransking