Hopp til hovedinnhold

Arkivet

Norsk Folkemuseum har en stor arkivsamling på til sammen ca. 1100 hyllemeter. Samlingen består av både privatarkiver og arkivmateriale fra egen virksomhet.

Om Norsk Folkemuseums arkivsamlinger

Museets administrasjonsarkiv strekker seg tilbake til grunnleggelsen av museet i 1894 og inneholder mye historisk materiale. Det er skilt ut arkiver etter nåværende og tidligere forskere ved museet.

Det finnes også en rekke privatarkiver som inneholder brevsamlinger, mønstersamlinger og minnesamlinger. Dokumentasjon knyttet til museets gjenstander, bygninger og foto finnes i egne opplysningsarkiv.

Museet har et omfattende tegningsarkiv med oppmålingstegninger av tun og bygninger fra store deler av landet.

Samisk arkiv og Norsk Farmasihistorisk museums arkiver er også del av samlingene. Norsk etnologisk gransking (NEG) ble opprettet i 1946 og har gjennom 70 år bygget opp en stor minnesamling. I dag samles og formidles minnene gjennom nettportalene Minner.no og Samla.no.

Arkivene registreres i Asta og publiseres gradvis på Arkivportalen og Digitalarkivet. Noe
formidles også via Digitaltmuseum.no.

Ansvarlig arkivar