Hopp til hovedinnhold

Arkivet

Norsk Folkemuseum har en stor arkivsamling på til sammen ca. 1100 hyllemeter. Samlingen består av både privatarkiver og arkivmateriale fra egen virksomhet. Samisk arkiv, Norsk etnologisk gransking og Norsk Farmasihistorisk museums arkiver er også del av samlingene.

Noen av våre arkiver:

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1