Hopp til hovedinnhold

Diderik Maria Aalls brevarkiv

I Norsk Folkemuseums arkiver finner vi en stor brevsamling etter Diderik Maria Aall (1842-1889). Han var far til Hans Aall som stiftet Norsk Folkemuseum.

  • Portrett av Diderik Maria Aall. Frederik Johannes Gottfried Klem / Norsk Folkemuseum

Diderik Maria Aall ble født og vokste opp på Ulefoss Hovedgård. Han var sønn av kammerherre Hans Aall (1805-1863) og Marianne Didrikke Aall (f. Cappelen) (1804-1867). Han viste tidlig stor interesse både for musikk, kunst og kultur.

På sin fars dødsleie i 1863 ga han et løfte om at han skulle ta juridisk embetseksamen. Han var ferdig med studiet i 1866, og flyttet etter hvert til Arendal, der han i 1868 giftet seg med Marie Elisabeth Herlofsen (1846-1899). De fikk en sønn, Hans Jacob Aall, født i 1869.

Diderik Maria Aall var svært aktiv i Arendals kulturliv og hadde stor interesse og engasjement for museer, kunst og kultur, og stiftet blant annet Arendals Kunstforening og Forelesningsforeningen. Han var glad i å reise, og bodde flere periode i København bl.a. vinteren 1873-1874 og flere perioder i Kristiania. I 1880 flyttet han til Kristiania, der han fikk stillingen som inspektør i Christiania Kunstforening. I 1888 ble han direktør for Skulpturmuseet, men døde dessverre bare et år etter, høsten 1889.

  • 1/1
    Familien Aall på Ulefoss, trolig i 1867. Marie Herlofsen og Diderik Maria Aall til venstre i bildet. Til høyre Dideriks bror Nils med fru Charlotte og to døtre. I bakgrunnen brødrenes mor enken Mariane Diderikke Aall. Ukjent fotograf / Norsk Folkemuseum
  • En dagbok, nedtegnelser vedr. skipsreiser av Niels Jacobsen Aall (1702-1784).

Brevsamlingen

Brevsamlingen strekker seg tilbake til Aall-slektens stamfar, Niels Aall den eldre (1702-1784). I samlingen finner vi korrespondanse mellom slektninger, blant annet på Ulefoss Herregård og Nes Jernverk. 

Den største delen av brevsamlingen er Diderik Maria Aalls egen korrespondanse, både hans private brev, men også fra hans stillinger i Arendals Kunstforening og Christiania Kunstforening. 

Her finner vi brev fra Norges kunstelite i annen halvdel av 1800-tallet. Noen brev er også til personer han kjente, som Gustav Storm, Peter Chr. Asbjørnsen og Moltke Moe. I samlingen finnes også annet materiale som en dagbok, visittkort, enkelte trykksaker, med mer.


Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1