Hopp til hovedinnhold

Mitt første hjem

I 1996 inviterte Norsk Folkemuseum OBOS-bladets lesere til å skrive om sitt første egne hjem, om forventningene før kjøp av bolig, om innredning av hjemmet og om hvordan dagliglivet artet seg. Dette var ledd i forskningsprosjektet «Menneske og bomiljø», og hadde til formål å øke kunnskap om boskikk i Oslo det 20. århundre. De fleste av besvarelsene var fra perioden 1948-1963, og de ga et temmelig ensartet bilde.

Hovedinntrykket en sitter igjen med etter å ha lest disse fortellingene, er at det ikke så mya var ikke det skape det første hjemmet som hadde prentet seg inn i minnet hos fortellerne, men selve jakten på bolig. De første tiårene etter 2. verdenskrig var en tid hvor boligmangelen var stor, og hvor det kunne ta mange år før et nygift par kunne flytte inn i et hjem de følte seg fornøyd med. Og i 1950-tallets Oslo var det mange ulike løsninger unge nygifte par måtte ty til for å få tak over hodet.

  • 1/1
    Nesveien, Asker, 1958. Ukjent fotograf / Norsk Folkemuseum

Avisomtale

  • 1/1
    Arbeiderbladet 26.9.1996.