Hopp til hovedinnhold

Norsk etnologisk granskings arkiv

Norsk etnologisk gransking (NEG) er et aktivt arkiv som sender ut spørreundersøkelser om livet i hverdag og fest der faste meddelere og andre skriver fritt om temaene de får spørsmål om.

Arkivet ble dannet ved Norsk Folkemuseum i 1946. I begynnelsen var formålet å skaffe kunnskap fra hele landet om livet i det gamle bondesamfunnet, gjerne knyttet til gjenstandstyper i museets samlinger som det fantes lite informasjon om. Etter hvert endret undersøkelsene seg til å handle mindre om lokale forhold og mer om den enkelte meddelers opplevelser og erfaringer. Livets hverdager og høytider har hele tiden vært fellesnevner i undersøkelsene.

Finn frem i NEGs arkiv

Spørsmålene i NEGs undersøkelser er digitalisert og kan leses via lenkene under. Svarene finnes kun på papir og er tilgjengelig ved besøk på lesesalen på Norsk Folkemuseum. Ta kontakt for å avtale tid: post@norskfolkemuseum.no

I 2016 ble innsamlingsarbeidet flyttet til nettstedet Minner.no.

Andre samlinger i NEGs arkiv

I tillegg til NEGs spørrelister har vi gjennom årene også påtatt oss forvaltningsansvar for en del andre samlinger.

  • Varia består av innsendt materiale om forskjellige emner utenom de faste spørrelistene, som blant annet barndom, krigen, gårdsdrift, fabrikkarbeid, hverdagsliv og fest, som vi ikke har spurt etter spesielt. Det er laget et eget stikkordsregister for disse. 
  • Norsk Mat er et materiale som ble samlet inn i 1953 og noen påfølgende år av Norges Bondekvinnelag, til boken med samme navn. Materialet er ordnet etter fylker og kommuner.
  • Kirkelig skikk er svarene til Den liturgiske kommisjon av 1928.
  • Vannforsyningen. Innsamlet 1946-47 gjennom Østlandsutstillingen.
  • Bedehusmaterialet består av tallopplysninger om norske bedehus innsamlet i 1977, og av feltarbeid med hovedvekt på Rogaland.
  • Fotosamlingen består av ca. 3000 foto.
  • Avisutklipp. Mindre samling.
  • Arkivalier. Mindre samling med variert innhold.
  • Norske hytter. Ca. 2000 sider båndutskrifter fra intervjuer, ekserpter, ferdighuskataloger.
  • Dagboksamlingene: a) Dagbokprosjektet 1991. Inneholder 90 dagbøker fra tiden før 1945. b) Dagbok 26. april 1995. Ca. 17 000 dagbokopptegnelser fra denne dagen er ordnet etter fylker og kommuner.

De aller fleste av beretningene vi får inn, kan gjøres tilgjengelige hvis du inngår en avtale med NEG om etisk bruk. Dersom du ser etter kildemateriale til forskningsprosjekt, studentoppgave, artikkelskriving eller andre formål, så kan det være lurt å kontakte NEG!

Få tilgang til arkivet

Send oss en e-post eller ring oss noen dager før du ønsker å besøke arkivet, for å avtale tid. Da rekker vi også å finne fram det du er interessert i. Vi har arbeidsplasser til besøkende.

Vi kan også sende materiale i posten, om du skulle ønske det. Vi står til tjeneste med kopiering. Stadig mer av materialet er lagret elektronisk, og kan sendes digitalt. Ta kontakt for mer informasjon og priser: post@norskfolkemuseum.no

Etisk bruk av arkivet

Alle som bruker NEGs dokumentasjonsmateriale må signere en avtale om ikkespredning og etisk bruk.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1