Hopp til hovedinnhold

NEG spørrelister

NEG dokumenterer norsk kultur i samtid og fortid, først og fremst ved hjelp av spørrelister. Disse sendes til meddelere rundt om i landet og spres også gjennom forskjellige medier. Dokumentasjonen skjer i henhold til planer lagt ved NEG og i nært samarbeid med kulturvitenskaplige forskningsmiljø.

Frem til 2011 var virksomheten papirbasert. Deretter har vi i økende grad tatt i bruk elektronisk kommunikasjon. Fra høsten 2016 flyttes innsamlingsarbeidet til nettstedet Minner.no.