Hopp til hovedinnhold

Priser, foto- og filmopptak

Priser i forbindelse med fotografering og filmopptak ved Norsk Folkemuseum
For alle priser kommer 25% mva i tillegg.

Filming

Filming til drama-/dokumentarproduksjoner:

Eksteriør, pr. location, pr. dag: Fra kr. 3 500
Interiør, pr. location, pr. dag: Fra kr. 5 500

Filming til kommersielle produksjoner:

Eksteriør, pr. location, pr. dag: Fra kr. 11 000  
Interiør, pr. location, pr. dag: Fra kr. 25 000  

Ved alle kategorier beregnes et administrasjonsgebyr på kr. 500,-.

Ved filming i interiør, og ved store produksjoner i eksteriør, kommer vakthold i tillegg, og faktureres for kr. 550,- pr. time mellom kl. 08.00 og 20.00, og kr. 900,- pr. time mellom kl. 20.00 og 08.00.*

Strømforbruk beregnes i hvert enkelt tilfelle, med et minimumsgebyr på kr. 500,- per dag. 

Fotografering

Fotografering, ukepresse/tidsskrifter:

Eksteriør, pr. location: kr. 2 500 
Interiør, pr. location: kr. 3 500

Fotografering, bøker:

Eksteriør, pr. location: kr. 2 500
Interiør, pr. location: kr. 3 500 

Fotografering, kommersielt bruk:

Eksteriør, pr. location: Fra kr. 2 500  
Interiør, pr. location: Fra kr. 5 000

Ved fotografering i interiør kommer vakthold i tillegg, og faktureres for kr. 550,- pr. time mellom kl. 08.00 og 20.00, og kr. 900,- pr. time mellom kl. 20.00 og 08.00. Administrasjonsgebyr på kr. 500,- kan komme i tillegg.  

I enkelte tilfeller kan det være mulig for Norsk Folkemuseum å tilby leie av garderobe og /eller oppholdsrom. Dette vil da bli fakturert for kr. 1000,- pr. dag.  

For alle priser kommer 25% mva i tillegg.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1