Hopp til hovedinnhold

Priser, foto- og filmopptak

Priser i forbindelse med fotografering og filmopptak ved Norsk Folkemuseum
For alle priser kommer 25% mva i tillegg.

FILMING

 

Filming til drama-/dokumentarproduksjoner:

Eksteriør, pr. location, pr. dag: Fra kr. 3 000
Interiør, pr. location, pr. dag: Fra kr. 5 000

Filming til kommersielle produksjoner:

Eksteriør, pr. location, pr. dag: Fra kr. 10 000  
Interiør, pr. location, pr. dag: Fra kr. 20 000  

Ved alle kategorier beregnes et administrasjonsgebyr på kr. 500,-.

Ved filming i interiør, og ved store produksjoner i eksteriør, kommer vakthold i tillegg, og faktureres for kr. 500,- pr. time mellom kl. 08.00 og 20.00, og kr. 800,- pr. time mellom kl. 20.00 og 08.00.*

Strømforbruk beregnes i hvert enkelt tilfelle, med et minimumsgebyr på kr. 300,-.  

FOTOGRAFERING

 

Fotografering, ukepresse/tidsskrifter:

Eksteriør, pr. location: kr. 2 000 
Interiør, pr. location: kr. 3 000

Fotografering, bøker:

Eksteriør, pr. location: kr. 1 000
Interiør, pr. location: kr. 2 000 

Fotografering, kommersielt bruk:

Eksteriør, pr. location: Fra kr. 2 000  
Interiør, pr. location: Fra kr. 4 000

Ved fotografering i interiør kommer vakthold i tillegg, og faktureres for kr. 500,- pr. time mellom kl. 08.00 og 20.00, og kr. 800,- pr. time mellom kl. 20.00 og 08.00. Administrasjonsgebyr på kr. 500,- kan komme i tillegg.  

I enkelte tilfeller kan det være mulig for Norsk Folkemuseum å tilby leie av garderobe og /eller oppholdsrom. Dette vil da bli fakturert for kr. 500,- pr. dag.  

For alle priser kommer 25% mva i tillegg.