«Tre førstekonservatorer»

Tre av førstekonservatorene i Kulturhistorisk seksjon har gått av med pensjon i 2020.

Det er heldigvis ikke hvert år dette skjer. Morten Bing, Erika Ravne Scott og Kari Telste har både hver for seg og til sammen stått for en betydelig, dyp og bred kulturhistorisk kompetanse. De har utmerket seg i arbeidet med forskning og kunnskapsformidling ved museet gjennom mange år.

Når disse tre ikke lenger er del av museets faste inventar vil det ta tid å fylle deres plasser med ny kunnskap og nye forskningsspørsmål som kan bringe museet og verden videre. De etterlater seg veldig tydelige spor på museet som vil være til glede og nytte for framtidige besøkende og for forskere. Vi kan blant annet takke dem for å ha gjenoppført leiegården Wessels gate 15 og transformert Bybygg til en ny attraksjon på museet med utstillingen «TIDSROM 1600-1914». 

Vi takker dem her samlet for den innsatsen de har lagt ned av timer, tanker og ord. De fortjener også en takk for å ha heiet fram nye krefter som skal fortsette å gjøre Norsk Folkemuseum til landets mest interessante, innholdsrike og kunnskapsrike kulturhistoriske museum.

Morten Bing

  • Morten Bing (Foto/Photo)
    Beate Kjørslevik / Norsk Folkemuseum

Morten Bing ble ansatt på Norsk Folkemuseum som museumsadjunkt i 1982. Etter sju år som museumspedagog tok han permisjon for å ta hovedfag i etnologi. Etter ett år som museumslektor, fikk han i 1992 stilling som konservator. 1993-95 var han leder for Publikumsseksjonen, 1996-1999 konservator/forsker tilknyttet forsknings­prosjektet «Menneske og bomiljø», som for hans vedkommende resulterte i monografien «Østkanthjemmene og Østkantutstillingen» (2001). Fra 2000 til 2019 har Morten vært leder for Forsknings- og utstillingsseksjonen (som i 2015 skiftet navn til Kulturhistorisk seksjon). Han har også ledet arbeidet med «OBOS-gården - Wessels gate 15».

Erika Ravne Scott

  • Erika Ravn Scott (Foto/Photo)
    Beate Kjørslevik / Norsk Folkemuseum

Erika Ravne Scott ble ansatt på Norsk Folkemuseum som fagkonsulent i 1982. Etter mange år med varierte arbeidsoppgaver fikk hun permisjon for å ta hovedfag i etnologi. Fra 1999 hadde hun tittelen konservator. 2001-2004 hadde hun permisjon for å ta en doktorgrad i kulturhistorie ved UiO. 2004-2012 var hun ansvarlig for Norsk Farmasihistorisk Museum. Erika Ravne Scott har i vesentlig grad arbeidet med utstillinger og har i de siste 10 årene vært prosjektleder for arbeidet med forprosjektering og planlegging av utstillingen «TIDSROM 1600-1914»  i «Bybygg».

Kari Telste

  • Kari Telste (Foto/Photo)
    Beate Kjørslevik / Norsk Folkemuseum

Kari Telste ble ansatt som forskningskoordinator på Norsk Folkemuseum i 2006. Hun hadde bakgrunn som forsker og førsteamanuensis ved universitetene i Oslo og Bergen og doktorgrad i etnologi/ kulturhistorie (UiO). Ved siden av stillingen som forskningskoordinator ledet hun 2011–2013 Norsk Etnologisk Gransking (NEG). Kari Telste har siden 2007 deltatt i forprosjekteringen for å gjenåpne og fornye utstillingen i «Bybygg», og bidro i den forbindelse i 2009 til utstillingen «Historiske reiser i dannede hjem». Fra 2014 har hun arbeidet for fullt med forskning og kunnskapsutvikling i utstillingsprosjektet «TIDSROM 1600–1914».

Marie Skoie er leder for Kulturhistorisk seksjon ved Norsk Folkemuseum.