Norsk Folkemuseums Venner

Kjære venner

  •  (Foto/Photo)

Samfunnet preges av pandemien, og vi merker stadig flere innstramminger i vår tilværelse. Nettopp i slike tider, har vi behov for å benytte oss av kulturen og naturen rundt oss. Ikke minst har vi behov for å se fremover og glede oss til at vi igjen kan gå på museer, teatre og konserter når vi ønsker det og uten smittevernsbegrensinger. Vi kommer dit, men det kan ta litt tid. Norsk Folkemuseum vil igjen åpne for publikum med Friluftsmuseet, utstillinger, aktiviteter og ikke minst kan museet ønske publikum velkommen til et flott, nyrestaurert bygg med en fantastisk utstilling, «TIDSROM 1600-1914».

Koronaepidemien har bidratt til en digital endring av tilværelsen for mange, og det er mye som tyder på at denne utviklingen vil fortsette. For de fleste vil dette være helt greit, men for noen vil dette være krevende, og det vil ta tid å venne seg til. Dette nummeret av Museumsbulletinen er heldigital, det vil si at Museumsbulletinen for første gang ikke trykkes opp på papir og sendes medlemmene med post. Vi er dessverre klar over at mange medlemmer vil savne den trykte utgaven, og vi beklager dette. Det neste nummeret av Museumsbulletinen vil imidlertid bli en trykket utgave og vil markere at Norsk Folkemuseums Venner er 50 år i 2021!

Jubileet vil for øvrig bli markert med jubileumsmiddag, konserter og arrangementer. Det er nedsatt en egen jubileumskomite som er godt i gang med planleggingen, og informasjon om jubileumsarrangementer vil bli formidlet medlemmene på slutten av året eller i begynnelsen av neste år.

I disse merkelige tidene vi er inne i, med stengte museer og andre kulturarrangementer, vil vi minne om at butikken og kafeen Arkadia er åpne for publikum, og vi anbefaler vennene å gjøre julehandel på Norsk Folkemuseum. Det er en fin måte å støtte museet på!

Beste hilsen
Benedicte

  • Julekort barn med spark (Foto/Photo)
    1/1
    Julehilsen 1933 Jacob Sømme / Norsk Folkemuseum