Hopp til hovedinnhold

Norsk Farmasihistorisk Museum 2020

Kjære leser,

Året 2020 startet optimistisk som de fleste andre år: nytt år, nye muligheter. Så ble det bråstopp 12. mars. Koronaepidemien skulle bremses, og Norge ble mer eller mindre stengt. Styret i Norsk Farmasihistorisk Museum besluttet med tungt hjerte å holde museet stengt i sommer. Folkemuseets smittevernregler gjorde det krevende å holde åpent, i tillegg til at mange av våre frivillige verter er i risikosonen, som den ble definert av helsemyndighetene. Hagen har vært tilgjengelig og har vist seg fra sin beste side i sommer, så forhåpentligvis har mange av de besøkende på Folkemuseet hatt glede av den.

Vi har også dessverre måttet avlyse de tradisjonelle omvisninger for nye bachelor- og masterstudenter i farmasi. Vi ønsker dem velkommen på besøk når tidene har endret seg.

Arbeidet i våre utvalg ble stoppet i mars, men ble gjenopptatt i løpet av september, før det igjen ble full stopp i november. Registreringsutvalgets virksomhet er spesielt viktig, først og fremst for å få våre mange gjenstander registrert på korrekt måte, men også fordi styret arbeider med planer for å sette i stand det såkalte »Styrerommet» hvor registreringsutvalget arbeider.

Årsmøtet ble flyttet fra mai til 3. september. Deltakelsen var som den pleier, og det er styret svært fornøyd med. Årsmøteprotokollen ligger på vår hjemmeside. Før årsmøtet holdt Stian Myhren foredrag om vedlikehold av antikvariske bygninger, og etter årsmøtet var det sosialt samvær i Kafé Arkadia. Vår sekretær gjennom mange år, Helga Alise Nordhaug, ble takket av og Ragna Kure ble utnevnt til æresmedlem i museet (se egen omtale).

Folkemuseet har oppnevnt Marie Skoie som medlem av styret. Marie er leder for Kulturhistorisk seksjon ved museet, og vi ønsker henne velkommen til farmasiens verden.

På Folkemuseet er det endringer i ledelsen. Les om dette i dette nummer av MUSEUMSbulletinen. 

Folkemuseet hadde flere norske besøkende enn vanlig sommeren 2020. En undersøkelse i august viste at nordmenn vil feriere mer i eget land også i 2021. Det lover godt for vårt museum, som vi satser på å kunne holde åpent neste sommer. Vi skal gjøre vårt ytterste for at norske og utenlandske besøkende får en god opplevelse.

Norsk Farmasihistorisk Museum ble stiftet 7. mai 1963 (se også Museumsbulletinen nr. 2&3 2019, s. 58-59). Et 60-årsjubileum er også verd å markere, og styret jobber med saken!

Styret besluttet tidligere i høst ikke å delta i årets julemarked. Det tradisjonelle julemarked blir i år betydelig enklere enn tidligere, men forhåpentligvis blir det mulig å dra til Folkemuseet og komme i julestemning.  Oppdatert informasjon finnes på Folkemuseets hjemmeside.

Avslutningsvis minner vi om at vi ønsker å benytte epost som informasjonskanal til våre medlemmer. Vi tror flere av medlemmene som i dag mottar vanlig post har en epostadresse.

Vær vennlig å sende den til farmasimuseet@norskfolkemuseum.no

Vi ønsker god førjulstid og jul! På gjensyn til et aktivt museumsår 2021.

Med vennlig hilsen
Styret i Norsk Farmasihistorisk Museum

Inger Lise Eriksen
styreleder

Etter valget på årsmøtet har styret i Norsk Farmasihistorisk Museum følgende sammensetning:
Inger Lise Eriksen, leder 
Trygve Fjeldstad, nestleder
Marie Skoie – oppnevnt av Norsk Folkemuseum
Wenche Strømhaug
Hanne Hjorth Tønnesen – oppnevnt av Farmasøytisk institutt
Holger Moe Tørisen

Varamedlemmer:
Rønnaug Larsen
Henrik Schultz – Farmasøytisk institutt
Karen Marie Ulshagen

Førstekonservator Gjertrud Sæter møter fast.