Hopp til hovedinnhold

Klassiske serier

  • Harry Fett: «Gamle norske hjem hus og bohave». 1906

Gammel norsk kultur i tekst og billeder

Gamle norske hjem – hus og bohave  (1906), av Harry Fett (dengang konservator ved museet) var et av de første vitenskaplige arbeid som ble publisert fra Norsk Folkemuseum . Boken inngikk i serien.  «Gammel norsk kultur i tekst og billeder» som også omfatter bl.a.

Gabriel Gustavson: Norges oldtid: Mindesmærker og Oldsager  (1906) 
Andr. M. Hansen: Oldtidens nordmænd: : ophav og bosætning  (1907)
Fredrik, Wallem, B.: Lys og lysstel i norske kirker og hjem  (1907)
Harry Fett: Norges kirker i middeladeren  (1909)
Harry Fett: Norges kirker i det 16de og 17de aarhundrede  (1911)
Carl W. Schnitler:: Vore oldeforældres land efter deres egne billeder  (1910)
Einar Lexow: Joh. F. L. Dreiers norske folkedragter  (1913)
Carl W. Schnitler: Norske haver i gammel tid  (1915)
Carl W. Schnitler: Norske haver i XVIII. og XIX. aarhundrede  (1916)
Harry Fett: Norges malerkunst i middelalderen ( 1917)
Carl W. Schnitler: Malerkunsten i Norge i det attende aarhundre (1920)

Norsk Bygder

Serien «Norsk Bygder» ble utgitt fra 1921 til 1953 og omfattet bind for Setesdal, Vest-Agder, Romerike, Sogn, Glåmdalen og Numedal.

Norske bygder gir en innføring i administrativ historie, byggeskikk, folkekunst, drakt, folkemusikk og folkedikting i forskjellige landsdeler. Artiklene er rikt illustrert, og serien er en viktig kilde til kunnskap om norsk folkekultur. 

Arbeidsfolk forteller : Norsk folkemuseums serie

Tiden norsk forlag

1953        Fra papirindustrien. Red. Edvard Bull
1955        Fra Sagbruk og høvleri.  Red. Edvard Bull
1960        Husmannsminner Red. Inger Semmingsen
1961        Renhårig slusk.  Red. Edvard Bul
1962        Jernbanelinjer. Red. Aage Lunde

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1