Klassiske serier

  • Gamle norske hjem
    Harry Fett: «Gamle norske hjem hus og bohave». 1906

Gammel norsk kultur i tekst og billeder

Gamle norske hjem – hus og bohave  (1906), av Harry Fett (dengang konservator ved museet) var et av de første vitenskaplige arbeid som ble publisert fra Norsk Folkemuseum . Boken inngikk i serien.  «Gammel norsk kultur i tekst og billeder» som også omfatter bl.a.

Gabriel Gustavson: Norges oldtid: Mindesmærker og Oldsager  (1906) 
Andr. M. Hansen: Oldtidens nordmænd: : ophav og bosætning  (1907)
Fredrik, Wallem, B.: Lys og lysstel i norske kirker og hjem  (1907)
Harry Fett: Norges kirker i middeladeren  (1909)
Harry Fett: Norges kirker i det 16de og 17de aarhundrede  (1911)
Carl W. Schnitler:: Vore oldeforældres land efter deres egne billeder  (1910)
Einar Lexow: Joh. F. L. Dreiers norske folkedragter  (1913)
Carl W. Schnitler: Norske haver i gammel tid  (1915)
Carl W. Schnitler: Norske haver i XVIII. og XIX. aarhundrede  (1916)
Harry Fett: Norges malerkunst i middelalderen ( 1917)

Norsk Bygder

Serien «Norsk Bygder» ble utgitt fra 1921 til 1953 og omfattet bind for Setesdal, Vest-Agder, Romerike, Sogn, Glåmdalen og Numedal.

Norske bygder gir en innføring i administrativ historie, byggeskikk, folkekunst, drakt, folkemusikk og folkedikting i forskjellige landsdeler. Artiklene er rikt illustrert, og serien er en viktig kilde til kunnskap om norsk folkekultur.