Hopp til hovedinnhold

Samiske samlinger

Samiske samlinger er en bokserie utgitt av Norsk Folkemuseum siden 1952. Det er utgitt 19 bind i serien; foreløpig siste utgivelse kom i 2006. Serien ble redigert av Asbjørn Nesheim inntil bind 12, deretter av Bjørn Aarseth og Ove Pettersen inntil bind 18, og det siste bindet ble redigert av Leif Pareli.

 • 1/1
  Illustrasjon fra første utgave av Johannes Schefferus' bok «Lapponia» utgitt i Frankfurt i 1673.

Illustrasjon brukt på omslaget til serien.

Serien

 1. Adolf Steen: Kautokeinoslekter. Oslo 1952. 255 s.
 2. Ian Whitaker: Social Relations in a Nomadic Lappish Community, Oslo 1955. 178 s.
 3. Adolf Steen: Kautokeinostudier. Oslo 1956. 113 s. 2 kart.
 4. Polmak og Manndalen. To samebygder. Oslo 1958. 1 Harald Eidheim: Erverv og kulturkontakt i Polmak. 68 s. 2 Turid Blytt Schøtt: Bosetning og erverv i Manndalen. 100 s.
 5. Knut Kolsrud: Sommersete. Til problemet om halvnomadisme og seterflytting blant norske sjøsamer. Oslo 1961. 74 s. 2 Adolf Steen: Samenes folkemedisin. Oslo 1961. 62 s.
 6. Adolf Steen: Masi. En samebygd. Oslo 1963. 135 s.
 7. Robert N. Pehrson: The Bilateral Network of Social Relations in Könkämä Lapp District. Oslo 1964. 129 s.
 8. Siri Lavik Dikkanen: Sirma. Residence and Work Organization in a Lappish-speaking Community. Oslo 1965. 47 s.
 9. Erik Schytte Blix: Nesseby- og Polmakslekter. Oslo 1967. 252 s.
 10. Erik Schytte Blix: Sør-Varanger slekter. Oslo 1971. 130 s.
 11. Anton Hoëm: Makt og kunnskap. Oslo 1976. xiii, 517 s.
 12. Anton Hoëm: Yrkesfelle, sambygding, same eller norsk. Oslo 1976, xiii, 335 s.
 13. Grenser i Sameland, Oslo 1989. 108 s.
 14. Adolf Steen: Kautokeinoslekter. 2. utgave. Revidert og utvidet av Ola Aarseth. 1. opplag Oslo 1986. 451 s. 2. opplag med tillegg Oslo 1992. 475 s.
 15. Erik Schytte Blix: Karasjokslekter. Revidert og tilrettelagt av Georg og Ingrid Næss. 1. opplag Oslo 1987. 600 s. 2. opplag med tillegg Oslo 1989, 614 s.
 16. Anny Haugen: Samisk husflid i Finnmark. Tilrettelagt og illustrert av Kate Holmsen Sevåg. Oslo 1987. 207 s. (Utgitt i samarbeid med Landbruksforlaget.)
 17. Knut Bergsland: Røros-samiske tekster. 3. utgave. Oslo 1992. 189 s.
 18. Nellejet Zorgdrager: De rettferdiges strid. Kautokeino 1852. Samisk motstand mot norsk kolonialisme. Oslo/Nesbru 1997. 558 s. (Utgitt i samarbeid med forlaget Vett & Viten.)
 19. Bjørn Aarseth: Norsk samepolitikk 1945 – 1990. Målsetting, virkemidler og resultater. Oslo 2006. 622 s. (Utgitt i samarbeid med forlaget Vett & Viten.)