By og Bygd

«By og Bygd» er Norsk Folkemuseums årbok og har kommet ut siden 1943. Målsettingen er å utgi kulturhistoriske og museumsfaglige studier med høy kvalitet.

Det forskningsorgan som Norsk Folkemuseum lenge har savnet, er blitt til virkelighet med det bind av årboken «By og Bygd» som no sendes ut. [...] Det aller meste er viet forskningen. Og da det er forskning som har bud til alle, skal resultatene legges fram i en slik form at ingen blir stengt ute fra å tilegne seg dem. På en ny måte skal denne årbok lukke opp for dem som vil lære Norsk Folkemuseum nærmere å kjenne. Den skal være noe mer enn «førerne» som vegleder den besøkende fra sal til sal, fra tun til tun, og forteller hva der finnes av severdig. Noe mer også enn framvisningene, forelesningene, som gir orienterende overblikk. Det er inn i selve brennpunktet i museets arbeid årboken skal føre.

Museets styreformann Magnus Olsen i forord til By og Bygd I, 1943

«By og Bygd» i dag

Hovedvekten av artiklene  i årboken skal fylle kravene til vitenskapelighet, og hver av disse artikkel er vurdert av to fagfeller med relevant forskerkompetanse. Det skal samtidig være rom for å presentere pågående forsking og aktuelle prosjekter og refleksjoner i mindre ambisiøse artikler.

Norsk Folkemuseum ønsker at By og Bygd skal være et samlingssted for forskning i og om de kulturhistoriske museene i Norge, og redaksjonen tar i mot artikler som passer til dette formålet.

Neste utgave kommer i 2021

Som følge av dagens vanskelige arbeidssituasjonen er utgivelsen utsatt til utpå nyåret 2021.

Årbøker 1996 - 2018

Nr. 47 Immateriell kulturarv på museum 2018 
Nr. 46 Kulturgjenstander og gjenstandskultur 2015
Nr. 45 Forskning og fornyelse. By og Bygd 70 år 2014 *
Nr. 44 Gamle samlinger i nytt lys 2012 *
Nr. 43 Friluftsmuseet (Veileder for Friluftsmuseet) 2011
Nr. 42 Forstenet tid. OBOS-gården Wessels gate 15 2010 *
Nr. 41 Tradisjon og fornyelse (Festskrift til Liv Hilde Boe) 2008
Nr. 40 Bruk kast – og bruk igjen 2007 *
Nr. 39 Kunnskapssamtaler 2006 *
Nr. 38 Museum i friluft 2004 *
Nr. 37 Kropp og klær 2000 **
Nr. 36 Folkekunst 1999 **
Nr. 35 Nye hjem. Bomiljøer i mellomkrigstiden 1998 **
Nr. 34 Nansen. Ved to århundreskifter 1996 **

* Kan lastes ned i pdf-format
** På Bokhylla

I 1980 kom By og Bygd for første gang ut som temanummer, noe som, med unntak av i 1986, har vært tilfelle siden.

  • By og bygd 28-33 frise (Foto/Photo)
    1/1