Hopp til hovedinnhold

By og Bygd

By og bygd er en vitenskapelig skriftserie som Norsk Folkemuseum har utgitt siden 1943. Målsettingen er å publisere forskning, refleksjon og debatt om kulturvitenskaplige og museumsfaglige emner, med særlig vekt på tema museet engasjerer seg aktivt i.

I 1980 kom By og Bygd for første gang ut som temanummer, noe som, med unntak av i 1986, har vært tilfelle siden.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1