Hopp til hovedinnhold

By og Bygd

«By og Bygd» er Norsk Folkemuseums årbok og har kommet ut siden 1943. Målsettingen er å utgi kulturhistoriske og museumsfaglige studier med høy kvalitet.

Hovedvekten av artiklene i årboken skal fylle kravene til vitenskapelighet, og hver av disse artikkel er vurdert av to fagfeller med relevant forskerkompetanse. Det skal samtidig være rom for å presentere pågående forsking og aktuelle prosjekter og refleksjoner i mindre ambisiøse artikler.

Norsk Folkemuseum ønsker at By og Bygd skal være et samlingssted for forskning i og om de kulturhistoriske museene i Norge, og redaksjonen tar i mot artikler som passer til dette formålet.

I 1980 kom By og Bygd for første gang ut som temanummer, noe som, med unntak av i 1986, har vært tilfelle siden.

  • 1/1