Tannlegeutstillingen

Utstilling i Fred. Olsens gate 13 i Gamlebyen

«Tenner til gru og glede» er tittelen på Tannlegeutstillingen, som gir et bilde av de store forbedringene som har funnet sted i tannhelsen og tannlegeyrket de siste drøyt hundre år.
  • Tannlegekontor fra ca. 1900 (Foto/Photo)
    1/1
    Tannlegekontoret fra ca. 1900 i bygården fra Fred. Olsens gate 13. Mike Mills / Norsk Folkemuseum

Smeden som trekker tenner med en grov tang på slutten 1800-tallet, representerer «tenner til gru», mens tre tannlegekontorer fra ca. 1900, 1930 og 1960 viser hvordan tennene etter hvert er blitt «til glede» gjennom forebygging av tannsykdommer.

Utstillingen rommer også et tannteknisk laboratorium, hvor innlegg, kroner og proteser ble laget, samt temamontere om blant annet bedøvelse, fyllingsmaterialer og tannbørstens historie. Dagens situasjon, der kommunikasjon mellom tannlege og pasient, pasientrettigheter og helsefremmende arbeid står i fokus, vises ved hjelp av små filmer.