Hopp til hovedinnhold

Tenner til gru og glede

Utstillingens tar for seg de store endringene som har skjedd på tannhelseområdet siden slutten av 1800-tallet.

 • Utstillingstablå av en som får en tann trukket hos smeden

Smeden som trekker tenner med en grov tang på slutten 1800-tallet, representerer «tenner til gru». De tre tannlegekontorene fra ca. 1900, 1930 og 1960 viser hvordan tennene etter hvert er blitt «til glede» med bedre utstyr, bedre behandlingsmuligheter og ikke minst forebygging av tannsykdommer. 

Ved ca. 1900 kunne tannlegekontoret være en del av boligen, med plysjstol, mahognimøbler og gulvteppe. Tannlegen brukte tråbor og lys fra en parafinlampe. På 1930-tallskontoret er det kommet elektrisitet, rennende vann og røntgenapparat. Rundt 1960 benytter tannlegen hurtiggående bor med vannavkjøling. Hygienen er bedre ivaretatt med glatte overflater og sterilisator til instrumentene. To små filmer i utstillingen viser dagens situasjon, der blant annet kommunikasjon mellom tannlege og pasient og behandlingsmuligheter vises.

 • Tannlegekontor fra ca. 1900.
  1/4
  Tannlegekontoret fra ca. 1900. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum
 • Tannlegekontor fra ca. 1930.
  2/4
  Tannlegekontoret fra ca. 1930. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum
 • Tannlegekontor fra ca. 1960.
  3/4
  Tannlegekontoret fra ca. 1960. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum
 • 4/4
  Tannlegekontoret fra 1960-tallet. Mike Mills / Norsk Folkemuseum

Vegg i vegg med tannlegekontoret fra 1900 finner vi den tanntekniske «labben». Denne plasseringen er valgt fordi laboratoriet den gangen var en del av tannlegekontoret. Det var tannlegen selv, eventuelt kontordamen, som framstilte kroner og proteser. 

Oslo Tannlegeforenings museumskomité ga, i samarbeid med tannteknikere, denne delen av utstillingen en ansiktsløftning i 2009. To korte filmer viser utviklingen av tannteknikerfaget og gir informasjon om de forskjellige typene av tannerstatninger som kroner, broer og tannimplantater.

 • Tannteknikerens laboratorium.
  1/1
  Fra tannteknikerens laboratorium. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Utstillingens historie

Tannlegeutstillingen er opprettet i nært samarbeid mellom Norsk Folkemuseum og Oslo Tannlegeforening. I 1986 ble et tannlegekontor med tilstøtende laboratorium fra ca. 1900 åpnet i Fred. Olsens gate 13 i Gamlebyen på museet og overlevert Norsk Folkemuseum som gave fra foreningen.

I forbindelse med Oslo Tannlegeforenings 100-årsjubileum i 1999 ble utstillingen utvidet med et kontor fra ca. 1930 og et fra ca. 1960. Disse to miljøene består av gjenstander utlånt fra De odontologiske samlinger ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. I tillegg har utstilllingen mottatt diverse gjenstander fra private.

Utstillingen er laget, og blir driftet, som et samarbeid mellom Norsk Folkemuseum og representanter fra Oslo Tannlegeforening, med tannhelsepersonell som verter. Utstillingen inngår også i Norsk Folkemuseum undervisningsopplegg for skoleklasser.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1