Hopp til hovedinnhold

Tannlegeutstillingen

Utstilling i Fred. Olsens gate 13 i Gamlebyen

Utstillingens tittel er «Tenner til gru og glede» og henspiller på de store endringene som har skjedd på tannhelseområdet siden slutten av 1800-tallet.

  • Tannlegekontor fra ca. 1900
    Tannlegekontoret fra ca. 1900 i bygården fra Fred. Olsens gate 13. Mike Mills / Norsk Folkemuseum

Smeden som trekker tenner med en grov tang på slutten 1800-tallet, representerer «tenner til gru». De tre tannlegekontorene fra ca. 1900, 1930 og 1960 viser hvordan tennene etter hvert er blitt «til glede» med bedre utstyr, bedre behandlingsmuligheter og ikke minst forebygging av tannsykdommer.

Utstillingen rommer også et tannteknisk laboratorium, hvor kroner og proteser ble laget, samt temamontere om blant annet bedøvelse, fyllingsmaterialer og tannbørstens historie. To små filmer viser dagens situasjon, der blant annet kommunikasjon mellom tannlege og pasient og behandlingsmuligheter vises.