Hopp til hovedinnhold

Stortingssalene

En utstilling som presenterer vår første Stortingssal og aktiviteten knyttet til utviklingen av det norske demokratiet fra 1814 til 1854. Utstillingen omhandler landets første Stortingssal og fokuserer på viktige hendelser som fant sted i Stortingssalen i perioden den var i bruk.

  • Stortingssalen på Norsk Folkemuseum
    1/1
    Stortingssalen på Norsk Folkemuseum Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Tidlig på 1800-tallet var Katedralskolens store auditorium Christianias mest representative offentlige lokale. Auditoriet var dermed et opplagt valg som lokale for det ekstraordinære Stortinget som trådte sammen i oktober 1814. Når Stortingssesjonen var over flyttet Katedralskolen tilbake. Odelstinget brukte auditoriet til sine møter og biblioteket ble brukt av Lagtinget. 

Utstillingen presenterer bygningshistorien og salens funksjon som ramme for utviklingen av folkestyret i Norge i periode 1814-1854. I tillegg vises gjenstander knyttet til aktiviteten og vedtak fattet i salen.