TIDSROM 1600-1914

Ny utstilling!

  • 1/1

Bli med på en tidsreise som viser veien mot det moderne Norge. Møt borgerskapet og embetsstanden, den ledende eliten i landet. Handel, reiser og slektskap la til rette for utstrakt internasjonal kontakt og kulturutveksling. Dette samspillet med verden omkring var med på å forme dagligliv og kultur i Norge.