TIDSROM 1600 – 1914

Borgerskap og embetsstand

  • Bybygg, nytt inngangsparti. (Foto/Photo)
    1/1
    Det nye inngangspartiet

I en transformert utstillingsbyggning vil publikum møte familier fra byborgerskap og embetsstand, og få innblikk i deres livshistorier. Dette var en sosial gruppe som gjennom sine handlinger og valg skapte nye forutsetninger for fremtiden, og bidro til å endre det norske samfunnet fram mot 1914 – en tid hvor konturene av dagens samfunn kan gjenkjennes. 

Vi har valgt over 1500 kulturhistoriske gjenstander og seks autentiske stueinteriører fra vår store samling av by- og embetskultur. Disse tingene forteller om livet slik det utfoldet seg til hverdag og fest, mellom mann og kvinne, foreldre og barn, herskap og tjenere over 300 år. De gir oss dermed en enestående mulighet til å formidle kulturhistoriske endringer i stil, smak og mote, og i omgangsformer og sosiale hierarkier.

I utstillingen fletter vi fortellinger om tingene og den plass de har hatt i menneskers liv og hjem sammen til en større historie. Den viser hvordan Norge gjennom økende handel og kulturutveksling med verden utenfor var del av større globale forbrukstrender og idestrømninger. Den nye utstillingen vil derfor være en viktig del av museets mange fortellinger om Norge, og vise at det er og har vært mange måter å være norsk på.

Fortellinger

«Rom i bilder»

Ida Lorentzen har latt seg inspirere av motiver fra Friluftsmuseet og fra interiører i den kommende utstillingen TIDSROM 1600 - 1914 og laget utstillingen «Historien om 12 malerier».

Artikler

Utstilling åpnet i 2009 som forprosjekt til TidsRom: