Hopp til hovedinnhold

Bondens våpen

Utstillingen setter søkelyset på våpnenes plass i det norske bondesamfunnet. Våpen er en viktig del av kulturhistorien og spilte en større rolle for bøndene i Norge enn i nesten noe annet land.

  • Maleri av to jegere som tar livet av en bjørn.
    1/1
    Knud Bergslien: Bjørnejægerne. Fargelitografi fra ca. 1860, utgitt av Christian Tønsberg. Norsk Folkemuseum

Norsk Folkemuseum har en stor samling på ca. 1000 våpen og krutthorn. Samlingen omfatter både militære og sivile gjenstander fra 1500- til 1900-tallet, med tyngdepunkt i perioden ca. 1600–1850.

Jakt var en sentral del av næringsgrunnlaget for de aller fleste, og den norske hæren besto fram til 1800-tallet så godt som utelukkende av bønder og bondesønner. Både praktvåpen og enkle bruksvåpen vises i utstillingen, men hovedvekten ligger på bruken av våpen i dagliglivet, ikke på militærhistorie og våpenteknologi.

Utstillingen er et resultat av et faglig samarbeid med Norsk Våpenhistorisk Selskap, som også har gitt sjenerøs økonomisk støtte til prosjektet.

Les mer

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1