Hopp til hovedinnhold

Bondens våpen

Våpen og våpenbruk i det norske bondesamfunnet i perioden ca. 1600 –1850

  • Flintlåspistol
    Flintlåspistol, ca. 1790 - 1800 Norsk Folkemuseum

Norsk Folkemuseum har en stor samling på ca. 1000 våpen og krutthorn. Samlingen omfatter både militære og sivile gjenstander fra 1500- til 1900-tallet, med tyngdepunkt i perioden ca. 1600–1850.

Utstillingen «Bondens våpen» setter søkelyset på våpnenes plass i det norske bondesamfunnet, som er en viktig del av kulturhistorien. Våpen spilte en større rolle for bøndene i Norge enn i nesten noe annet land.

  • Krutthorn fra Vågå. Norsk Folkemuseum

Jakt var en sentral del av næringsgrunnlaget for de aller fleste, og den norske hæren besto fram til 1800-tallet så godt som utelukkende av bønder og bondesønner. Både praktvåpen og enkle bruksvåpen vises i utstillingen, men hovedvekten ligger på bruken av våpen i dagliglivet, ikke på militærhistorie og våpenteknologi.

Utstillingen er et resultat av et faglig samarbeid med Norsk Våpenhistorisk Selskap, som også har gitt sjenerøs økonomisk støtte til prosjektet