Hopp til hovedinnhold

Norske prester

Messehagler og presteportretter

Utstillingen gir et innblikk i hvordan protestantiske, norske prester har framstått offisielt fra ca. 1550 til våre dager. Den viser både hvordan de har blitt presentert, gjennom et utvalg portretter fra ca. 1650–1850, og deres påkledning gjennom messehagler fra 1500- og 1600-tallet, prestekrager og en moderne stola.

Fram til langt inn på 1800-tallet sto prestene sentralt i det norske samfunnet. Ved siden av sine plikter i kirken hadde de mange praktiske oppgaver, blant annet innen skole- og fattigvesenet. De besøkte også syke i hjemmet og opplyste om forhold som gjaldt helse og hygiene. I de fleste norske bygder var presten og lensmannen de to viktigste personene.

Presten var kongens representant, og ofte den eneste på stedet med høyere utdannelse. Han førte kirkebøkene, som var grunnlaget for blant annet folketellingene, og rapporterte om lokale forhold til myndighetene. Prestene tilhørte embetsverket og dermed det øverste sosiale sjiktet i samfunnet. De representerte en kulturell elite som eide bøker, kunne flere språk og var formidlere av nye impulser utenfra. I dag er presterollen i større grad begrenset til det religiøse livet i menigheten.

Messehagler

 • 1/4
  Messehagel fra ukjent sted. Antakelig andre halvdel av 1500-tallet
 • 2/4
  Messehagel fra Tingelstad gamle kirke og Grinaker kirke i Oppland. Datert 1619
 • 3/4
  Messehagel fra Tranby kirke i Buskerud. Datert 1683
 • 4/4
  Messehagel fra Alvdal kirke i Hedmark .Datert 1667

Presteportretter

 • 1/4
  Hans Frisak (1681–1745) var sogneprest i Lom fra 1719 til sin død. Muligens malt av Hans Arbien, første halvdel av 1700-tallet
 • Presteportrett Peder Nyborg.
  2/4
  Dette skal være Peder Nyborg (1654–1722) fra Skien. Datert 1709
 • 3/4
  Lars Rasch (1676–1757) var sogneprest i Hobøl fra 1707 og prost i Øvre Borgesyssel fra 1712–1740. Trolig kopi fra 1800-tallet etter original fra 1732
 • 4/4
  Even Rommedal (1654–1705) var sogneprest i Trøgstad og Askim. Datert 1693.