Hopp til hovedinnhold

Reformasjonen

I forbindelse med 500 års markeringen av den protestantiske (lutherske) reformasjonen i 2017 åpnet Norsk Folkemuseum en utstilling som tar opp tro, makt, utformingen av kirkerommet og reformasjonens betydning i samfunnet i 1500-tallets Norge.

 • Bibel fra 1550
  1/1
  Christian IIIs bibel var den første hele bibeloversettelse trykt på dansk, 1550. Norsk Folkemuseum

Reformasjonen 500 år

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther utsendte sine diskusjonsteser mot avlatspraksisen, noe som regnes som startpunktet for reformasjonen. 

I Norge regnes etter-reformatorisk tid fra første påskedag i 1537 da den siste katolske erkebiskop forlot landet.

Reformasjonen satt i sammenheng

Den nye utstillingen skal sette reformasjonen inn i en teologisk, kunsthistorisk og samfunnsmessig sammenheng og vil fungere som en ny introduksjon til museets store samling av etter-reformatorisk kirkekunst.

Gjenstander fra før 1600

Alle gjenstandene i utstillingen er fra før 1600. Blant gjenstandene er bl.a. Christian IIIs bibel fra 1550, katekismetavle, prekestol og døpefont med mer. Utstillingen skal også fungere som en introduksjon til den store utstillingen av etter-reformatorisk kirkekunst som viser gjenstander fra norske kirker fra slutten av 1500-tallet til ca. 1800.

Aktørene

 • Christian III
  1/2
  Christian III (født 1503, konge 1536-1559). Det var Christian III som innførte reformasjonen i Danmark og Norge. Christian hadde møtt Martin Luther under riksdagen i Worms i 1521 og som en følge av dette møtet konvertert til den Lutherske-evangeliske religionen.
 • Martin Luther
  2/2
  Martin Luther (1483-1546) var tyske augustinermunk og teologiprofessor I 1517 utsendte han sine diskusjonsteser mot sider ved avlatspraksisen. Haakon Michael Harriss / Norsk Folkemuseum

I kirkerommet

«Tre ting har dere innenfor disse dørene som dere må ta særskilt godt vare på. Og var ikke de her inne, da kunne dere selv gjerne være ute: Det første er prekestolen, det andre døpefonten og det tredje er alteret.» 
– Peder Palladius’ visitasbok.
Peder Palladius (1503-1560) var superintendent (biskop) i Sjællands Stift fra 1537.