Hopp til hovedinnhold

Norsk kirkekunst

Utstillingen viser kirkekunst fra tiden etter reformasjonen (1537) og fram til ca. 1800. Samlingen omfatter blant annet altertavler, prekestoler, døpefonter, minnetavler og orgler fra hele landet.

  • Utstillingen er formet som et kirkeskip
    1/1
    Utstillingen er langt på vei utformet som et kirkerom så prekestoler, altertavler og annet skal komme til sin rett. Haakon Michael Harriss / Norsk Folkemuseum

Utstillingen befinner seg i et rom formet som et kirkeskip med hvitkalkede vegger, stor takhøyde og god akustikk. Lokalet brukes derfor også til konserter og andre arrangementer. Utstillingen ble opprinnelig åpnet av daværende kronprins Olav i 1935, som den første i de nye museumsbygningene.

  • To evangelister. I utstillingen Norsk Kirkekunst
    To evangelister. I utstillingen Norsk Kirkekunst

Den største samlingen av kirkekunst

Norsk Folkemuseum har landets største samling av kirkekunst fra tiden etter reformasjonen. I Norsk kirkekunst presenteres en rekke praktverk fra den enestående samlingen. Noen av de fremste håndverkerne i Norge fra perioden er representert, og utstillingen gir både et innblikk i kirkenes rike dekor- og symbolbruk og mangfoldet av inventar, samtidig som gjenstandene reflekterer teologiske tanker i tiden. Kirkeutsmykningene, hovedsakelig utført av håndverkere fra byene, var en viktig inspirasjonskilde som ga nye impulser til folkekunstnerne.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1