Norsk kirkekunst

Utstillingen viser kirkekunst fra tiden etter reformasjonen (1537) og fram til ca. 1800. Samlingen omfatter blant annet altertavler, prekestoler, døpefonter, minnetavler og orgler fra hele landet.

  • Utstillingen er formet som et kirkeskip (Foto/Photo)
    1/1
    Utstillingen er langt på vei utformet som et kirkerom så prekestoler, altertavler og annet skal komme til sin rett. Haakon Michael Harriss / Norsk Folkemuseum

Som et kirkeskip

Utstillingen befinner seg i et rom formet som et kirkeskip med hvitkalkede vegger, stor takhøyde og god akustikk. Lokalet brukes derfor også til konserter og andre arrangementer. Utstillingen ble opprinnelig åpnet av daværende kronprins Olav i 1935, som den første i de nye museumsbygningene. I de siste årene har utstillingen blitt rehabilitert og fått nye tekster. Gallerigangen over «kirkeskipet» er åpnet for publikum med oversyn over utstillingen..

Den største samlingen av kirkekunst

  • To evangelister. I utstillingen Norsk Kirkekunst (Foto/Photo)
    To evangelister. I utstillingen Norsk Kirkekunst

Norsk Folkemuseum har landets største samling av kirkekunst fra tiden etter reformasjonen. I Norsk kirkekunst presenteres en rekke praktverk fra den enestående samlingen. Noen av de fremste håndverkerne i Norge fra perioden er representert, og utstillingen gir både et innblikk i kirkenes rike dekor- og symbolbruk og mangfoldet av inventar, samtidig som gjenstandene reflekterer teologiske tanker i tiden. Kirkeutsmykningene, hovedsakelig utført av håndverkere fra byene, var en viktig inspirasjonskilde som ga nye impulser til folkekunstnerne.